Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Khám phá Khoa học giáo dục Dạy toán tiểu học: VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT ĐỂ GIẢI TOÁN

Dạy toán tiểu học: VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT ĐỂ GIẢI TOÁN

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 15:29
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Khi giải các bài tập toán liên quan đến chia hết, chúng ta thường sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 9. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều bài phải vận dụng một số tính chất chia hết khác để giải. Chúng ta cùng tìm hiểu một số ví dụ sau :

 

Ví dụ 1 : Cho M là một số có ba chữ số và N là số có ba chữ số viết theo thứ tự ngược lại của M. Biết M lớn hơn N. Hãy chứng tỏ rằng hiệu của M và N chia hết cho 3. 

Ví dụ 2 : Nếu đem số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số thì cả hai phép chia đều có số dư bằng nhau. Hãy tìm số dư của hai phép chia đó.

(Đề thi Tiểu học Thái Lan)

Ví dụ 3 : Tìm thương và số dư của phép chia sau : (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x … x 15 + 200) : 182. 

Ví dụ 4 : Một người hỏi anh chàng chăn cừu : “Anh có bao nhiêu con cừu ?”. Anh chăn cừu trả lời : “Số cừu của tôi nhiều hơn 4000 con nhưng không quá 5000 con. Nếu chia số cừu cho 9 thì dư 3, chia cho 6 cũng dư 3 còn chia cho 25 thì dư 19”. Hỏi anh đó có bao nhiêu con cừu ? 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...