Thứ 216072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Khám phá Khoa học giáo dục Dạy toán tiểu học: KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN

Dạy toán tiểu học: KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 15:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dạng toán có nội dung hình học liên quan đến diện tích tam giác là dạng toán khó đối với các em học sinh lớp 5. Để giúp các em có thêm kiến thức và có khả năng vận dụng khi gặp dạng toán này, tôi xin trao đổi một hướng khai thác một bài toán.

 Bài toán 1 : Cho tam giác ABC, trên BC lấy M sao cho BM = MC, N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2 x NA. Kéo dài MN cắt BA tại P. Hãy chứng tỏ AP = AB. 

Bài toán 2 : Cho tam giác ABC có AB = 2 cm ; M là một điểm trên BC sao cho BM = 3 x MC ; N là một điểm trên AC sao cho AN = 2 x NC ; MN cắt BA kéo dài tại P.

a) Tính AP.

b) So sánh PN với NM. 

Bài toán 3 : Cho tam giác ABC, M là điểm trên BC sao cho MC = 2 x MB ; N là điểm trên AC sao cho AN = 4 x NC ; NM cắt AB kéo dài tại P.

a) So sánh SAPM với S,sub>MPC.

b) So sánh AB với PB. 

Bài toán 4 : Cho tam giác ABC. TrênAB lấy M sao cho AM = 1/2 MB; trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 1/3 NC ; BN cắt CM tại P.

a) So sánh diện tích tam giác PBC với diện tích tam giác ABC.

b) Tính tỉ số độ dài PN so với PB. 

Bây giờ các bạn hãy thử sức của mình bằng 2 bài toán sau :

Bài 1 : Cho tam giác ABC ; N là điểm trên AC sao cho AN = 3 x NC ; M là điểm trên BC sao cho BM = 1/2 MC. NốiMN cắt BA kéo dài tại P, biết AB = 6 cm. Tính PB.

Bài 2 : Cho tam giác ABC ; M là điểm trên AB sao cho BM = 3 x MA ; N là điểm trên AC sao cho AN = 1/2 NC ; NB cắt MC tại O.

a) So sánh diện tích tam giác AOB với AOC.

b) Tính tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng OM và OC. 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...