thứ 730052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Khám phá Khoa học giáo dục Dạy toán tiểu học: HAI BÀI TOÁN CƠ BẢN DÀNH CHO CÁC BẠN LỚP 5

Dạy toán tiểu học: HAI BÀI TOÁN CƠ BẢN DÀNH CHO CÁC BẠN LỚP 5

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 14:49
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Khi được học về phân số, các bạn được tiếp xúc với nhiều bài toán có lời văn rất thú vị. Các bài toán này sẽ được giải quyết dễ dàng nếu như các bạn nắm vững và vận dụng tốt hai bài toán cơ bản.


Bài toán cơ bản thứ nhất :
Tìm một số khi biết tỉ số của số này với số cho trước.
Để giải quyết bài toán này các bạn chỉ cần nhớ: " Nếu số a bằng m/n số b thì a = m/n x b". Xin minh học bởi các ví dụ:
Ví dụ 1: Hãy cho biết 2/7 của 75 là bao nhiêu?

Bài toán cơ bản thứ hai :
Tìm một số khi biết tỉ số của số đã biết với số này.
Bài toán này ngược với bài toán trên. Các bạn chỉ cần nhớ : "Nếu đã cho số a và tỉ số giữa a và b là m/n thì b = a : m/n".

Ví dụ 1 : Biết 2/3 của một số là 20. Hãy tìm số đó.

Ví dụ 2 : Biết 8/9 của một số là 2/3. Tìm số đó.

Bài toán 1 : Có tất cả 720 kg gạo gồm 3 loại : 1/6 số gạo là gạo thơm, 3/8 số gạo là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số kg gạo mỗi loại.

Bài toán 2 : Một người bán cam,buổi sáng bán được 3/5 số cam mang đi, buổi chiều bán thêm được 52 quả và số cam còn lại đúng bằng 1/8 số cam đã bán. Tính số quả cam mà người đó đã mang đi bán.

Bài toán 3 : Ba người chia nhau một số tiền. Người thứ nhất (NT1) lấy 1/4 số tiền rồi bớt lại 50000 đồng, người thứ hai (NT2) lấy 3/5 số tiền còn lại rồi bớt lại 40000 đồng. Người thứ ba lấy 240000 đồng thì vừa hết. Số tiền được đem chia là bao nhiêu ?

Bây giờ xin mời bạn đọc giải một số bài tập sau :
Bài 1 : Ba người mua chung nhau một tấm vải. Người thứ nhất mua 1/3 tấm vải và thêm 5 m. Người thứ hai mua 2/5 tấm vải còn lại và thêm 2 m. Người thứ 3 mua 7 m thì vừa hết. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét ?
Bài 2 : Có ba thùng đựng nước. Người ta đổ 1/3 lượng nước của thùng thứ nhất sang thùng thứ hai, sau đó lại đổ 1/4 lượng nước ở thùng thứ hai sang thùng thứ ba và cuối cùng đổ 1/10 lượng nước ở thùng thứ ba sang thùng thứ nhất thì mỗi thùng đều có đúng 9 lít nước. Tính xem mỗi thùng lúc đầu đựng bao nhiêu lít nước ?

<

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...