Thứ 216072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Khám phá Khoa học giáo dục Dạy toán Tiểu học: RÚT GỌN PHÂN SỐ

Dạy toán Tiểu học: RÚT GỌN PHÂN SỐ

Được đăng ngày Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 14:42
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Rút gọn một phân số đã cho là tìm một phân số bằng nó mà tử số và mẫu số này nhỏ hơn tủ số và mẫu số của phân số đã cho. Thông thường, khi rút gọn phân số là phải được một phân số tối giản. Cách rút gọn phân số : Cùng chia tử số và mẫu số cho một số tự nhiên lớn hơn 1. Điều quan trọng nhất là phải tìm được số tự nhiên đó để thực hiện việc rút gọn phân số. Việc này có thể thực hiện một lần hoặc vài lần mới tìm được phân số tối giản. dưới đây là một số ví dụ minh hoạ về cách tìm "số để rút gọn được".

 

1. Dựa và dấu hiệu chia hết

Ví dụ. Rút gọn mỗi phân số :6/8 (cùng chia 2); 27/36 (cùng chia 9); 15/40 (cùng chia 5).

 

2. Chia dần từng bước hoặc gộp các bước (theo quy tắc chia một số cho một tích).

Ví dụ. Rút gọn phân số 132 / 204

132 / 204 = 132:2 / 204:2 = 66 / 102;

66:2 / 102:2 = 33/51; 33:3 / 51:3 = 11/17

vật 132 / 204 = 11/17.

Vì 2 x 2 x 3 = 12 nên

132:12 / 204:12 = 11/17.

3. Dùng cách thử chọn theo các bước.

Ví dụ. Rút gọn phân số 26/65.

Bước 1: 26:2 = 13

Bước 2: 65:13 = 5

Bước 3: Cùng chia 13.

26:13 / 65:13 = 2/5.

4. Phân số có dạng đặc biệt.

Ví dụ. Rút gọn phân số 1133 / 1442.

Bước 1: 1133 : 11 = 103

Bước 2: 1442 :14 = 103

Bước 3: Cùng chia 103.

1133 / 1442 = 1133:103 / 1442:103 = 11/14.

Vạn dụng những hiểu biét của mình, các em hãy tự giải các bài tập sau:

Rút gọn phân số: 35 / 91; 37 / 111; 119 / 153; 322 / 345; 1111 / 1313.

 Đỗ Trung Hiệu 

 

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...