thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 6)

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 6)

Được đăng ngày Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016 10:36
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 5)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

 

 

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.

  

 

STT

Nội dung

Tải về

1 BÀI THAM LUẬN  HỘI NGHỊ : ĐỔI MỚI LỀ LỐI LÀM VIỆC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC.Định dạng: word

 

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị chi bộc, hội nghị CBCC, Hội nghị quản lí …

Tải về

2 BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC: Nề nếp, kỷ cương của học trong nhà trườngĐịnh dạng: word

 

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến … .

Tải về

3 THAM LUẬN  ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC: công tác khuyến học xã nhà đã có những hoạt động tích cực với kết quả đáng khích lệĐịnh dạng: word

 

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến …

Tải về

4 BẢN THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCĐịnh dạng: word

 

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Hội nghị khoa học về nhân lực, tổ chức …

Tải về

5 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

 

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến …

Tải về

Còn nữa

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...