Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 5)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 5)

Được đăng ngày Thứ năm, 05 Tháng 5 2016 22:08
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 4)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác Đảng, tham luận trong công tác Đoàn, Đội, tham luận công đoàn …. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

 

 

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác Đảng, đoàn, đội, hội, công đoàn, hôi nghị CBCC … ,

 

STT Danh mục bài tham luận Tải về
1 BÀI THAM LUẬN GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU: Để các gia đình giao lưu, trao đổi, học tập

 

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong các Hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Hội nghị CBCC, hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu

Tải v

2 Bài Tham luận nữ công: Công tác nữ với phong trào” Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

 

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong các Hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Hội nghị CBCC, hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu, Hội nghị phụ nữ, …

Tải về

3 BÁO CÁO THAM LUẬN: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lí, nhà giáo

 

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong các Hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Hội nghị CBCC, hội nghị về quản lí giáo dục, Viết SKKN QLGD

Tải về

4 BÁO CÁO Tham luận về việc thực hiện đầy đủ chế độ

 

chính sách đối với học sinh, cán bộ, giáo viên

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong các Hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Hội nghị CBCC, hội nghị về quản lí giáo dục, Viết SKKN QLGD

Tải về

5 BÁO CÁO THAM LUẬN: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của trường Phổ thông

 

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong các Hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Hội nghị CBCC, hội nghị về quản lí giáo dục, Viết SKKN QLGD

Tải về

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...