Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 4)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 4)

Được đăng ngày Thứ năm, 05 Tháng 5 2016 22:07
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 4)

 

 

Dưới đây là tham luận trong công tác Đảng, tham luận trong công tác Đoàn, Đội, tham luận công đoàn …. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

  

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác Đảng, đoàn, đội, hội, công đoàn, hôi nghị CBCC … ,

 

 

STT Danh mục bài tham luận Tải về
1 BÀI THAM LUẬN GIÁO DỤC: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và hiện đại hóa phương tiện dạy họcĐịnh dạng: Word – Sửa được

 

Áp dụng: Tham khảo viết bài tham luận về CSVC giáo dục, Viết SKKN về CSVC nhà trường, Viết Tiểu luận Giáo dục

Tải về

2 Tham luận về học tậpHọc ở thầy, học ở bạn, tự xây dựng kế hoạch học tậpĐịnh dạng: Word – Sửa được

 

Áp dụng: Tham khảo viết tham luận học tập, tham luận đại hội học tốt, tham luận đại hội lớp

Tải về

3 BÁO CÁO THAM LUẬN: VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHI ĐỘI MẠNHĐịnh dạng: Word – Sửa được

 

Áp dụng: Tham khảo viết tham luận đội, tham luận đại hội chi đội, tham luận đại hội lớp

Tải về

4 BÁO CÁO Tham luận Công đoàn:  CÔNG ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG  CBCCVC LAO ĐỘNGĐịnh dạng: Word – Sửa được

 

Áp dụng: Tham khảo viết tham luận đại hội công đoàn, tham luận hội nghị CBCC

Tải về

 

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...