Chủ nhật20092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 19)

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 19)

Được đăng ngày Thứ tư, 18 Tháng 5 2016 21:40
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 19)

 

STT Tên tham luận Tải về
1 BÁO CÁO THAM LUẬN Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đào tạo về bảo hộ tài sản trí tuệ Tải về
2 BÁO CÁO THAM LUẬN Các giải pháp phòng, chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác trong thanh thiếu niên đến năm 2015 Tải về
3 THAM LUẬN : “Công đoàn với công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên” Tải về
4 BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/2008/CT-TTG VÀ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHíNH PHỦ

 

Tải về
5 BAO CAO THAM LUẬN Một số bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa Kinh tế Xây dựng và Kế toán giai đoạn 2010 -2015 Tải về
6 BÁO CÁO THAM LUẬN Những khó khăn và giải pháp triển khai có hiệu quả  công tác cải cách hành chính tỉnh

 

 

Tải về
7 THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 

 

Tải về
8 THAM LUẬN “PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN” Tải về
9 BẢN THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO VĂN HÓA – VĂN NGHỆ – THỂ DỤC THỂ THAO Tải về
10 BÁO CÁO THAM LUẬN TÌNH HÌNH HỒ CHỨA KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ HIỆN NAY VÀ CÔNG TÁC DỰ BÁO LŨ Tải về

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...