Chủ nhật24062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Mẫu hợp đồng và mẫu thừa kế tài sản

Mẫu hợp đồng và mẫu thừa kế tài sản

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 11:33
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mẫu hợp đồng mua bán, phân chia tài sản và mẫu thừa kế.

 

1. Mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

 

2. Mẫu giấy ủy quyền

 

3. Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản

 

4. Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản

 

5. Mẫu hợp đổng sửa đổi hợp đồng thuê tài sản

 

6. Mẫu hợp đổng hủy hợp đồng thuê tài sản

 

7. Mẫu biên bản phân chia tài sản thừa kế

 

8. Mẫu văn bản hủy hợp đồng tặng cho

 

9. Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng thành tài sản chung vợ chồng

 

10. Mẫu văn bản thanh lí hợp đồng thuê tài sản

 

11. Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng - cho

 

12. Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

 

13. Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản

 

14. Hợp đồng đặt cọc

 

15. Hợp đồng mua bán

 

16. Hợp đồng tặng cho

 

17. Hợp đồng mua bán xe

 

18. Hợp đồng trao đổi tài sản

 

19. Hợp đồng cho tặng xe

 

20. Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

 

21. Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

 

22. Hợp đồng mượn tài sản

 

23. Văn bản đề nghị nhận thừa kế

 

24. Hợp đồng ủy quyền

 

25. Hợp đồng tặng, cho phương tiện thủy nội địa

 

26. Hợp đồng hủy hợp đồng mua bán

 

27. Hợp đồng mau bán phương tiện thủy nội địa

 

28. Hợp đồng hủy hợp đồng mua bán

 

29. Hợp đồng thuê tài sản

 

30. Hợp đồng thuê - khoán

 

31. Hợp đồng góp vốn bằng bất động sản

 

32. Hợp đồng cầm cố tài sản

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...