Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Mẫu hồ sơ mời thầu

Mẫu hồ sơ mời thầu

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 14:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là các Mẫu trong bộ hồ sơ mời thầu.

 1. Bộ Hồ sơ Thầu bốc xếp, đóng gói hóa chất (Theo TT 02/2010/TT-BKH)

2. Bộ Hồ sơ Thầu Dịch vụ tư vấn (Theo Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

3. Bộ Hồ sơ Thầu Mua sắm Hàng hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1118 /2008/QĐ-BKH - ngày  03 tháng  9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

4. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp - (ban hành kèm theo quyết định số: 731 /2008/qđ-bkh ngày 10 tháng 6 năm 2008 của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư).

5. Bộ Hồ sơ Thầu xây lắp Quy mô nhỏ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02 /2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

6. Bộ Hồ sơ Thầu Xây lắp 

7. Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn

8. Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu (Số: 419/2008/QĐ-BKH)

9. Mẫu Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02 /2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

10. Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp sơ tuyển  (03/2010/TT-BKH)

11. QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN 

12. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định đấu thầu (419/2008/QĐ-BKH)

13. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...