Chủ nhật24032019

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Mẫu Biên bản cho Doanh nghiệp - kinh doanh

Mẫu Biên bản cho Doanh nghiệp - kinh doanh

Được đăng ngày Thứ hai, 18 Tháng 2 2013 15:45
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là một số mẫu biên bản danh cho các doanh nghiệp kinh doanh.

Định dạng: Microssoft word.

 

 

Mẫu Biên bản cho Doanh nghiệp - kinh doanh

1. Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng Giám đốc

2. Mẫu Biên bản họp công ty TNHH

3. Mẫu Biên bản họp Đại hội Cổ đông

4. Mẫu Biên bản họp Hội đồng khen thưởng

5. Mẫu biên bản họp Hội đồng kỷ luật xử lý vi phạm lao động

6. Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

7. Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...