Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Các mẫu biên bản

Các mẫu biên bản

Được đăng ngày Chủ nhật, 10 Tháng 3 2013 17:19
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Các mẫu biên bản được dùng cho các cuộc họp, thanh tra, kiểm tra các ngành sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, đất đai, xây dựng, văn phòng, đoàn, công đoàn, đảng, bảo vệ ...

 1. Mẫu bản tường trình sự việc

2. Mẫu bản kiểm điểm

3. Mẫu họp hội đồng khen thưởng

4. Mẫu họp xét kỉ luật

5. Mẫu biên bản họp xử lí kỷ luật

6. Mẫu biên bản họp chuyển giao nghĩa vụ trả nợ

7. Mẫu biên bản vi phạm kỉ luật

8. Mẫu biên bản tạm đình chỉ kinh doanh

9. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc

10. Mẫu biên bản thỏa thuận hủy hóa đơn

11. Mẫu biên bản hòa giải

12. Mẫu biên bản hội nghị-hội thảo

13. Mẫu biên bản họp HĐND

14. Mẫu biên bản họp CTTNHH

15. Mẫu biên bản kiểm phiếu

16. Mẫu biên bản chứng nhận vi phạm hành chính

17. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

18. Mẫu biên bản họp kết luận vi phạm lao động

19. Mẫu biên bản buổi làm việc

20. Mẫu biên bản mở niêm phong

21. Mẫu biên bản đại hội đoàn

22. Mẫu biên bản đấu giá tài sản

23. Mẫu biên bản họp gia đình

24. Mẫu biên bản khám phương tiện sử dụng vi phạm hành chính

25. Mẫu biên bản giữ tang vật vi phạm

26. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

27. Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong y tế

28. Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

29. Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ tang vật vi phạm

30. Mẫu biên bản cưỡng chế

31. Mẫu biên bản họp xét nâng lương

32. Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động y tế

33. Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH

34. Mẫu biên bản họp thanh lí đề tài

35. Mẫu biên bản họp HĐ tuyển chọn đề tài

36. Mẫu biên bản nghiệm thu đề tài

37. Mẫu biên bản họp HĐ xác định danh mục đề tài NCKH

38. Mẫu biên bản họp HĐ cơ sở NCKH

39. Mẫu biên bản họp HĐ thành viên đề tài NCKH

40. Mẫu biên bản thanh tra

41. Mẫu biên bản vi phạm nội quy

42. Mẫu biên bản giao quân

43. Mẫu biên bản giao công cụ hỗ trợ

44. Mẫu biên bản kiểm tra mục tiêu

45. Mẫu biên bản sự việc

46. Mẫu biên bản bàn giao người bị bắt

47. Mẫu quyết định đình chỉ công tác

48. Các biểu mẫu tư vấn giám sát

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...