Chủ nhật24062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu Các biểu mẫu trong bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam

Các biểu mẫu trong bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam

Được đăng ngày Thứ hai, 18 Tháng 2 2013 15:11
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là các biểu mẫu trong bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam gồm các biểu mẫu dành cho CTTNHH 1 thành viên, CTTNHH 2 thành viên, CT hợp danh, HTX.

Định dạng các biểu mẫu: Microssoft word.

Tải các biểu mẫu phía dưới

 

1. Đơn đề nghị - đăng ký lập doanh nghiệp

2. Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp

3. Danh sách thành viên công ty hợp phần

4. Danh sách thành viên công ty 2 phành viên

5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền

6. Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh

7. Danh sách thành viên công ty cổ phần

8. Danh sách thành viên công ty hợp danh

9. Danh sách thành viên công ty 2

10. Danh sách thành viên công ty 3

11. Điều lệ công ty cổ phần

12. Điều lệ công ty hợp danh

13. Điều lệ CTTNHH một thành viên

14. Điều lệ HTX

15. Đơn đề nghị thành lập CTCP

16. Mẫu dự thảo điều lệ CTCP 2 thành viên

17. Mẫu đề nghị ĐKKD công ty hợp danh

18. Mẫu đề nghị ĐKKD HTX

19. Mẫu số lượng thành viên HTX

 

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...