Thứ 625052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Hóa học Hóa học 11 Hidro cacbon Giải bài tập Hóa hữu cơ: AnKan (Phần I)

Giải bài tập Hóa hữu cơ: AnKan (Phần I)

Được đăng ngày Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 20:09
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Giải bài tập Hóa hữu cơ: AnKan (Phần I)
Bài tập 1.Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lit khí cacbonic. Các thể tích khí đo ở đktc.Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A?
 
 
Bài tập 2. Lập CTPT, viết CTCT và gọi tên một ankan có tỉ khối hơi so với không khí là 3,448?
 
 
Bài tập 3. Lập CTPT, viết CTCT của một ankan có 83,72% cacbon?
 
 
Bài tập 4. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...