Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Hóa học Hóa hoc 12 Este -Lipit Giải bài tập hóa hữu cơ phần este - lipit: Một số este khi thuỷ phân không tạo ancol

Giải bài tập hóa hữu cơ phần este - lipit: Một số este khi thuỷ phân không tạo ancol

Được đăng ngày Thứ hai, 14 Tháng 1 2013 19:57
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

- Este + NaOH → 1 muối + 1 anđehit este này khi phản ứng với dd NaOH tạo ra rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 1, không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit.

 VD: R-COOCH=CH2 + NaOH → R-COONa + CH2=CH-OH (Đồng phân hóa tạo andehit)

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 1mol este X thu được 3 mol CO2. Khi X tác dụng với NaOH tạo ra một anđehit. Tìm CTCT của X.

Hướng dẫn giải

- Đốt 1 mol este --> 3 mol CO2 -->  X có 3C  trong phân tử.

- X tác dụng với NaOH tạo ra một anđehit. Vậy X là HCOOCH=CH2.

- Este + NaOH --> 1 muối + 1 xeton  -> este này khi phản ứng tạo rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 2 không bền đồng phân hóa tạo xeton. 

Nhà giáo Mai Văn Hóa

CTV Bản tin tư vấn - Phụ trách chuyên mục Hóa học

Tài liệu mang tính tham khảo

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...