Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Hóa học Hóa hoc 12 Este -Lipit Giải bài tập hóa hữu cơ phần este - lipit: Hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiềm

Giải bài tập hóa hữu cơ phần este - lipit: Hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiềm

Được đăng ngày Thứ hai, 14 Tháng 1 2013 19:39
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

I. Xem thêm lí thuyết: Este - Lipit - Chất giặt rửa

II. Xem thêm phân loại và nhận dạng bài tập: 

Phương pháp giải bài tập phần Este - Lipit

III. Hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiềm nếu tạo ra

a. Hai muối và một ancol thì 2 chất hữu cơ đó có thể là:

RCOOR'  và R1 COOR(1) hoặc RCOOR'  và R1 COOH (2)

nancol = nNaOH  hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (1)

nancol < nNaOH hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (2)

 b. Một muối và một ancol thì hai chất hữu cơ đó có thể là:

 - Một este và một ancol có gốc hidrocacbon giống rượu trong este:  RCOOR1 và R1OH

 - Một este và một axit có gốc hidrocacbon giống trong este:  RCOOR1 và RCOOH

 - Một axit và một ancol.

c. Một muối và hai ancol có khả năng hai chất hữu cơ đó là:

RCOOR'  và R1COOR"  hoặc RCOOR'  và R"OH


Ví dụ 1. Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ. Cho hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung  dịch KOH thì cần hết 100 ml dung dịch KOH 5M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai muối của hai axit no đơn chức và được một rượu no đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với Natri được 3,36 lít H2 (đktc). Hai hợp chất hữu cơ thuộc loại chất gì?

Hướng dẫn giải

Theo đề ta có: nKOH = 0,1.5 = 0,5 mol

Ancol no đơn chức Y: CnH2n+1OH

                   CnH2n+1OH + Na   → CnH2n+1ONa + {math}1/2{math}H2

                   0,3 mol           ←                    0,15 mol

      Thuỷ phân hai chất hữu cơ thu được hỗn hợp hai muối và một ancol Y với nY < nKOH

      Vậy hai chất hữu cơ đó là: este và axit


Ví dụ 2: Hỗn hợp M gồm hai hợp chất hữu cơ mạch thẳng X và Y chỉ chứa (C, H, O) tác dụng vừa đủ hết  8 gam NaOH thu được rượu đơn chức và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lượng rượu thu được cho tác dụng với natri dư tạo ra 2,24 lít khí H2 (đktc). X, Y thuộc loại hợp chất gì?

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,2 mol

nAncol = 0,2 mol

Thuỷ phân hai chất hữu cơ X, Y và thu được số mol nAncol = nNaOH. Vậy X, Y là hai este.

 Nhà giáo Mai Văn Hóa

CTV Bản tin tư vấn - Phụ trách chuyên mục Hóa học

Tài liệu mang tính tham khảo

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...