Thứ 625052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Hóa học Hóa hoc 12 Este -Lipit Giải bài tập hóa hữu cơ phần este - lipit: 2. Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ đơn chức

Giải bài tập hóa hữu cơ phần este - lipit: 2. Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ đơn chức

Được đăng ngày Thứ hai, 14 Tháng 1 2013 18:08
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Este đơn chức có CTPT là : CxHyO2R-COOR’ ĐK : y≤2x

Ta có 12x + y + 32 = R + R’ + 44.

Khi giải bài toán về este ta thường sử dụng cả hai công thức trên.

- Công thức CxHyO2 dùng để sử dụng giải bài toán đốt cháy este

 

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2 gam muối chứa natri. Tìm CTCT của X. 

Hướng dẫn giải

Đốt 1 mol este  thu được 3 mol khí CO2 => X có 3C trong phân tử => X là este đơn chức.

CTTQ của este là RCOOR'

RCOOR'+ NaOH ----> RCOONa + R'OH

0,1 mol ----------------> 0,1 mol

Ta có:  Mmuối = m : n = 8.2 : 0.1 = 82 (Đvc)

=> R + 67 = 82 => R = 15 => R là CH3.

=> R' là CH3

=> CTCT của X là CH3COOCH3.

- Công thức R-COOR’ dùng để phản ứng với NaOH CT cấu tạo của este.


Ví dụ 2. Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđrô là 44 /44 thì được một muối Natri có khối lượng bằng khối lượng este. Tìm CTCT của este .

Hướng dẫn giải

- Ta có: Meste = Mhidro x 44 = 88 đvc = 2 x Mgốc COO = M là este đơn chức

CTTQ của este là RCOOR'

RCOOR'+ NaOH ----> RCOONa + R'OH

Ta có Mmuối = 41/44 x Meste = 41/44 x 88 = 82 (đvc)

=> R' = 29 (đvc)

Đặt Rlà CxHy– =>  12x +y = 29 => y = 29 – 12x 

Lập bảng biến thiên

X 1 2 3
y 17 5 <0

=> R' là –C2H5 => Vậy X là CH3COOC2H5

Nhà giáo Mai Văn Hóa

CTV Bản tin tư vấn - Phụ trách chuyên mục Hóa học

Tài liệu mang tính tham khảo

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...