Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Hóa học Hóa hoc 12 Este -Lipit Giải bài tập hóa hữu cơ: Este - Lipit - Xác định este no, đơn chức qua phản ứng đốt cháy

Giải bài tập hóa hữu cơ: Este - Lipit - Xác định este no, đơn chức qua phản ứng đốt cháy

Được đăng ngày Thứ hai, 14 Tháng 1 2013 14:36
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

I. Xem thêm lí thuyết: Este - Lipit - Chất giặt rửa

II. Xem thêm phân loại và nhận dạng bài tập: 

Phương pháp giải bài tập phần Este - Lipit

III. Giải bài tập phần este - lipit minh họa cho phương pháp giải bài tập ở mục II 

1. Xác định este no, đơn chức qua phản ứng đốt cháy

Nhận dạng: Đốt cháy một este mà thu được nCO2 : nH20 = 1 : 1 thì este đó là este no đơn chức.

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 gam một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đkc) thu được nCO2 : nH20 = 1 : 1. Biết rằng X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. Tìm  X .

Hướng dẫn giải

- X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ => X là este.

- Đốt X --> nCO2 : nH20 = 1 : 1 --> X là este no đơn chức mạch hở

Vậy: CTTQ của X là CnH2nO2

Ta có: nO2 = 4.48/22.4 = 0.2 (mol)

CnH2nO2 (3n-2)/2O2 ------>nCO2 : nH2O

Theo đề bài, ta có: nOxi/nX =  (3n-2)/2/1

=> n = 2

Vậy X là C2H4O2 có CTCT HCOOCH3


Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tráng gương được. Xác định CTCT của X.

Hướng dẫn giải 

Ta có:

nCO2 = 13.2/44 = 0.3 (mol)

nH2O = 5.4/18 = 0.3 (mol)

     (14n + 32) gam               n mol

     7,4 gam                        0,3 mol

Ta có tỉ lệ: (14n+32)/7.4= n/0.3 => n=3

Vậy CTPT của X là: C3H6O2

Vì X tráng gương được => X có CTCT HCOOC2H5


 Tương tự với bài toán đốt cháy một este không no (1 nối đôi C = C) đơn chức.

             CnH2n-2O2 -->  neste = nCO2 - nH20

Nhà giáo Mai Văn Hóa

CTV Bản tin tư vấn - Phụ trách chuyên mục Hóa học

Tài liệu mang tính tham khảo

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...