Quay về Bạn đang ở trang: Home

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC THPT - PHẦN 12

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC THPT - PHẦN 12

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ TIẾNG ANH NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ CỦA HỌC SINH KHI HỌC TIẾNG ANH

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ TIẾNG ANH NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ CỦA HỌC SINH KHI HỌC  TIẾNG ANHĐịnh dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208007

Xem tiếp...

SKKN môn Tiếng Anh THPT: SỬ DỤNG NHỮNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN: SỬ DỤNG NHỮNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ  GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208010

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: Some useful teaching ethods

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh-THPT

Tên SKKN:  Some useful teaching ethods

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208015


Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM TRONG LỚP HỌC ĐỐI VỚI HÀNH VI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA MỖI THÀNH VIÊN NHÓM TRONG TIẾT HỌC NÓI MÔN TIẾNG ANH

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM TRONG LỚP HỌC ĐỐI VỚI HÀNH VI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA MỖI THÀNH VIÊN NHÓM TRONG TIẾT HỌC NÓI MÔN TIẾNG ANH

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208009

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY KỸ NĂNG ĐỌC MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT CÓ HIỆU QUẢ?

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh-THPT

Tên SKKN:   LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY KỸ NĂNG ĐỌC MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT CÓ HIỆU QUẢ?

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208014


Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: Reading to Speak: Integrating Oral Communication kills

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  Reading to Speak: Integrating Oral Communication kills

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208006

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: Classifying of teaching and studying English writing skill based on the new English 10 textbook

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh-THPT

Tên SKKN:  Classifying of teaching and studying English writing skill based on the new English 10 textbook

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208013


Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: Những hoạt động trên lớp của giáo viên Tiếng Anh trong giờ dạy Tiếng Anh lớp 11 giúp học sinh có kỹ năng viết đoạn văn tốt

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  Những hoạt động trên lớp của giáo viên Tiếng Anh trong giờ dạy Tiếng Anh lớp 11 giúp  học sinh có kỹ năng viết đoạn văn tốt

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208005

Xem tiếp...

Kho Sáng Kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 10 hoặc đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh lớp 10

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MỖI GIỜ DẠY TIẾNG ANH TẠI LỚP 12D

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MỖI GIỜ DẠY TIẾNG ANH TẠI LỚP 12D

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208004

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh-THPT

Tên SKKN:  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH  THPT THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208012

Xem tiếp...

Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh bằng việc sử dụng thủ thuật kịch trong giảng dạy Tiếng Anh

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh bằng việc sử dụng thủ thuật kịch trong giảng dạy Tiếng Anh

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208001

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Tiếng Anh 12 và Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 (Phần I)

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 12

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 12 THPT, Học Tiếng Anh 12 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN KỸ NĂNG NGHE MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG THPT

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN: BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN KỸ NĂNG NGHE MÔN TIẾNG ANH Ở  TRƯỜNG THPT

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208002

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục THPT Phần 12

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208003

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: ÁP DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIÚP HỌC SINH NHỚ KIẾN THỨC ĐỂ LÀM ĐÚNG CÁC BÀI TẬP VÀ LÀM ĐÚNG ĐỀ THI TIẾNG ANH

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN: SỬ DỤNG NHỮNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ  GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208011

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm QLGD THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT Phần 12

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT và các đề tài NCKHSPUD  QLGD  THPT.

Xem tiếp...

loading...