Quay về Bạn đang ở trang: Home

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (qldt)

Mô tả: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ  MÔN SINH HỌC 

Chuyên đề: Các quy luật di truyền

Mã tài liệu: 120403

Xem tiếp...

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC

Mô tả: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ  MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: ĐỘT BIẾN

Mã tài liệu: 120402


 

Xem tiếp...

SKKN ngữ văn: “Ứng dụng hệ thống Hiclass qua một giờ dạy Tiếng Việt”

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: “Ứng dụng hệ thống Hiclass qua một giờ dạy Tiếng Việt”

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205002

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 11 (Phần II)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 11  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 11. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word. 

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: DẠY TẬP LÀM VĂN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG CÒN BÀI TẬP LÀM VĂN CỦA HỌC SINH CÓ ĐIỂM YẾU KÉM?

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán - Lớp 12

Tên SKKN: DẠY TẬP LÀM VĂN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG CÒN BÀI TẬP LÀM VĂN CỦA HỌC SINH CÓ ĐIỂM YẾU KÉM?

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205005

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn THPT (PII)

- Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn  10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

- Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm  Ngữ văn  THPT, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn  THPT, viết Tiểu luận Ngữ văn THPT

Xem tiếp...

SKKN ngữ văn: Dạy nghị luận xã hội theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh hiểu và làm bài văn nghị luận xã hội tốt hơn

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm

Đề tài: Dạy  nghị luận xã hội theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh hiểu và làm bài văn nghị luận xã hội tốt hơn.

Định dạng: Microsoft word

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 3)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 3) Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 12  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 12. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THPT Phần 11

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh THPT.

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn Lớp 10 (PII)

- Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn  10. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

- Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn  10, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn  THPT, viết Tiểu luận Ngữ văn THPT

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT PIII

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT PIII

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 2)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 2) Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 12  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 12. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word.

Xem tiếp...

Kho Sáng Kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 11 hoặc đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh lớp 11

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 11

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 11 THPT, Học Tiếng Anh 11 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

Dowload tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word; Font chữ  thống nhất chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 14

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT và các đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh THPT.

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BÀI ĐÂY THÔN VĨ DẠ CỦA HÀN MẶC TỬ CÓ SỬ DỤNG PHỐI HỢP MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BÀI ĐÂY THÔN VĨ DẠ CỦA HÀN MẶC TỬ CÓ SỬ DỤNG PHỐI HỢP MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC  TÍCH CỰC 

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205005

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 13

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 13

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT và các đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh THPT.

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI DẠY LÀM VĂN

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI DẠY LÀM VĂN

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205004

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THPT-Phần 10

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 QUA GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 QUA GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205003

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP SKKN môn Tiếng Anh THPT

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THPT

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...