Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 5 - Phần VI

Dưới đây là tuyển tập đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 5. Định dạng của các đề tài  nghiên cứu sư phạm ứng dụng toán 5  đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 3)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 2

Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 2

Định dạng: Word.

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode>

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 1 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 2 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Lưu ý: Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp phần mở đầu và kết thúc...

Xem tiếp...

Tuyển tập đề tài SKKN - NCKHSPUD lớp 4 - Phần IX

Danh mục đề tài NCKHSPUD lớp 4 - Phần IX

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4 (PIII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4 (PIII)

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

Định dạng: WOrd

Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung và hình thức

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3 (Phần II)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3 (Phần II)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Toán 2 (Phần 3)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Toán 2 (Phần 3)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

 

 

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (Phần II_

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (Phần II)

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm toán Tiểu học: Kho sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD môn Toán Tiểu học (Phần I)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Toán Tiểu học

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet 

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 3: Kho sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 1)

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 3

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet  Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Xem tiếp...

SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4 _ phần 3

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4

Định dạng: Word

Font: Times New Roman

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

File: SKKN Toan 4 _ 21 đến SKKN Toan 4 _ 30

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm môn Toán lớp 5 (PII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm môn Toán lớp 5 (PII)

Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 5, viết tiểu luận PPGD toán 5, viết đề tài NCKHSPUD Toán 5.

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 4.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Dowload sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Toán 4 (Phần II)

Thể loại:Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4 (Toán Tiểu học)

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Toán

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Toán lớp 4 theo chuẩn font chữ và định dạng

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4 (Phần tiếp theo)

(Nội dung đã qua kiểm duyệt

- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Toán lớp 4 về máy của bạn

Xem tiếp...

Bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 5

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 5

Bấm vào chữ " Chi tiết " để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 (PIV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4  (PIV)

Định dạng: Word.

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức.

Xem tiếp...

SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 4_Tài liệu chung

Files:

SKKN, NCKHSPUD Toán 4 _ Tài liệu chung Version:Toán 4

{jd_file file==1891}SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 4  - Tài liệu chung

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 600.8 KB Download 1135

Các bài khác...

loading...