Quay về Bạn đang ở trang: Home

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPGD quản lí giáo dục (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác Quản lí giáo dục ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPGD quản lí giáo dục (Phần 2)(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

loading...