Quay về Bạn đang ở trang: Home

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tin học phần 4

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tin học phần IV

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Dowload tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ lớp 10, 11.

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp 10, 11. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Dowload sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12.

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. (Trong tuyển tập 1001 SKKN Thể dục, GDQP do bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng lại font chữ)

Xem tiếp...

Kho SKN môn công nghệ THPT - Tuyển tập SKKN công nghệ THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp - Tài liệu đã được kiểm duyệt về nội dung)

Xem tiếp...

CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÝ CHO HỌC SINH GIỎI.

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN:  CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC CƠ BẢN  CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH  RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÝ CHO HỌC SINH GIỎI.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1207002

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp10, 11, 12THPT. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Các SKKN đều đã qua thẩm định

Xem tiếp...

Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy địa lý để phát huy tính tích cực của học sinh

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí - THPT (Lớp 10)

Tên SKKN:  Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy địa lý để phát huy tính tích cực của học sinh

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1207001

Xem tiếp...

SKKN công nghệ:NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH.

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ - Lớp 11. (Viết theo lối viết Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng)

Tên SKKN:  NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1109001

Xem tiếp...

SKKN Vật lí: Hướng dẫn học sinh làm thực hành thí nghiệm trong giờ bài tập tính tiêu cự của thấu kính hội tụ

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí - lớp 11 - THPT

Tên SKKN:  Hướng dẫn học sinh làm thực hành thí nghiệm trong giờ bài tập tính tiêu cự của thấu kính hội tụ

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1102003

Xem tiếp...

SKKN môn GDCD THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn GDCD lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

 

Xem tiếp...

SKKN Vật lí: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN KHẢO SÁT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHI CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH THAY ĐỔI

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT (Lớp 12)

Tên SKKN:  HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN KHẢO SÁT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU  KHI CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH THAY ĐỔI

Số trang: 15

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1202002

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD THPT - Phần 10

Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD THPT và các đề tài NCKHSPUD môn GDCD THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn GDCD THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

SKKN Vật lí: KHAI THÁC SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM SÓNG DỪNG ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI PHẢN XẠ SÓNG-SÓNG DỪNG

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí - lớp 12 - THPT

Tên SKKN:  KHAI THÁC SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM SÓNG DỪNG ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI PHẢN XẠ SÓNG-SÓNG DỪNG

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1204001

Xem tiếp...

SKKN GDCD: Nâng cao nhận thức về Giá trị sống và Kỹ năng sống qua vận dụng giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống vào phạm trù “Hạnh phúc” - môn Giáo dục công dân 10

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD- Lớp 10

Tên SKKN: Hướng dẫn học sinh ứng dụng đạo hàm trong giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình và tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức giúp nâng cao kết quả học tập, thi cử môn Toán của học sinh lớp 12

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1213001

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT (Phần IV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp10, 11, 12THPT. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Các SKKN đều đã qua thẩm định

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11 - Phần 3

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11 - Phần 3

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 11 (PII)

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 11 (PII)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT Phần 13

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT Phần 13

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Công nghệ THPT (PIV)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp THPT. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT Phần 10

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Địa lí THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Địa lí THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

loading...