Thứ 225062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Đã có điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên 2018

Đã có điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên 2018

Được đăng ngày Thứ tư, 13 Tháng 6 2018 20:57
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên 
 

Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã công bố điẻm chuẩn lớp 10 trường chuyên Hùng Vương năm 2018
 
 

 
Để xem điểm các lớp chuyên, cận chuyên soạn tin như sau:
 

Cách 1. Soạn tin theo mã lớp

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
30550
Soạn: HS 30550 gửi 8785
Vật lý chuyên
30551
Soạn: HS 30551 gửi 8785
Hóa học chuyên
30552
Soạn: HS 30552 gửi 8785
Sinh học chuyên
30553
Soạn: HS 30553 gửi 8785
Tin chuyên
30554
Soạn: HS 30554 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
30555
Soạn: HS 30555 gửi 8785
Sử chuyên
30556
Soạn: HS 30556 gửi 8785
Địa chuyên
30557
Soạn: HS 30557 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
30558
Soạn: HS 30558 gửi 8785
Tự nhiên (Toán)
30559
Soạn: HS 30559 gửi 8785
Tự nhiên (Lý)
30560
Soạn: HS 30560 gửi 8785
Tự nhiên (Hóa)
30561
Soạn: HS 30561 gửi 8785
Xã hội (Văn)
30562
Soạn: HS 30562 gửi 8785
Xã hội (Tiếng Anh)
30563
Soạn: HS 30563 gửi 8785
 
 
Cách 2 soạn tin theo tên lớp 
 
Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS BNTOANCHUYEN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS VATLYCHUYEN gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS HOAHOCCHUYEN gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS SINHHOCCHUYEN gửi 8785
Tin chuyên
Soạn: HS TINCHUYEN gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS NGUVANCHUYEN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS SUCHUYEN gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS DIACHUYEN gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS TIENGANHCHUYEN gửi 8785
Tự nhiên (Toán)
Soạn: HS TUNHIEN(TOAN) gửi 8785
Tự nhiên (Lý)
Soạn: HS TUNHIEN(LY) gửi 8785
Tự nhiên (Hóa)
Soạn: HS TUNHIEN(HOA) gửi 8785
Xã hội (Văn)
Soạn: HS XAHOI(VAN) gửi 8785
Xã hội (Tiếng Anh)
Soạn: HS XAHOI(TIENGANH) gửi 8785
 
 
 
Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, 


Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên,

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...