Thứ 225062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Đã có điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Hoàng Lê Kha - Phú Yên 2018

Đã có điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Hoàng Lê Kha - Phú Yên 2018

Được đăng ngày Thứ tư, 13 Tháng 6 2018 20:50
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Đã có điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Lương Văn Chănh  - Phú Yên 2018


Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống

Để xem điểm chuẩn, bạn soạn tin như sau:


Cách 1. Soạn theo mã lớp chuyên

Lớp chuyên
Soạn tin
Chuyên Toán
35605
Soạn HS 35605 gửi 8785
Chuyên lí
35606
Soạn HS 35606 gửi 8785
Chuyên Hóa
35607
Soạn HS 35607 gửi 8785
Chuyên Sinh
35608
Soạn HS 35608 gửi 8785
Chuyên Văn
35609
Soạn HS 35609 gửi 8785
Chuyên Tin
35610
Soạn HS 35610 gửi 8785
Chuyên tin thi toán
35611
Soạn HS 35611 gửi 8785
Chuyến Anh
35612
Soạn HS 35612 gửi 8785

 

Cách 2. Soạn theo tên lớp chuyên

Lớp chuyên
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS PYCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên lí
Soạn HS PYCHUYENLI gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS PYCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS PYCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS PYCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS PYCHUYENTIN gửi 8785
Chuyên tin thi toán
Soạn HS PYCHUYENTINTHITOAN gửi 8785
Chuyến Anh
Soạn HS PYCHUYENANH gửi 8785
 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...