Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn 2018 Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 của tất cả các tỉnh - thành trên cả nước

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 của tất cả các tỉnh - thành trên cả nước

Được đăng ngày Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 20:55
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2018 của tất cả các tỉnh - thành trên cả nước, bạn bấm vào các tỉnh dưới đây

 Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019

Mã tỉnh

Tỉnh/ Thành phố

01-HN

02-HCM

03-HP

04-DN

05

06

07

08

09

10

11

12-TN

13

14

15

16

17

18-BG

19-BN

21

22-HY

23

24

25-ND

26-TB

27-NB

28-TH

29-NA

30

31

32

33-TTH

34

35-QNG

36

37-BDI

38

39-PY

40-DLK

41-KH

42

43-BP

44-BD

45-NTH

46-TNI

47-BTH

48-DNA

49

50-DT

51-AG

52-BRT

53-TG

54

55-CT

56

57-VL

58

59

60

61

62

63

64

Xem điểm chuẩn, Điểm chuẩn, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 -2019

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...