Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 của tất cả các tỉnh - thành trên cả nước

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 20:55
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 của tất cả các tỉnh - thành trên cả nước, bạn bấm vào các tỉnh dưới đây

 Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020

Liên quan

Mã tỉnh

Tỉnh/ Thành phố

Trường chuyên

01-HN

 

02-HCM

 

 

 

03-HP

5

 

6

 

7

 

8-LC

9

 

11

 

13

 

14

 

15-PT

17

 

18-BG

19-BN

21-HD

22-HY

23

 

24-HNA

25-ND

26-TB

27-NB

28-TH

29-NA

30

31

 

32

 

33-TTH

34-QNA

 

35-QNG

36

 

37-BDI

38

 

39-PY

40-DLK

41-KH

 

43-BP

44-BD

46-TNI

47-BTH

48-DNA

49-LA

50-DT

52-BRT

53-TG

54

 

55-CT

56-BTR

57-VL

58

 

59

 

60-BL

61

 

62

 

63

 

64

 


Liên quan


Xem điểm chuẩn, Điểm chuẩn, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2019

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 -2020

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...