Thứ 216072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Xem điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Tỉnh Gia Lai năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 09:23
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Gia Lai

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Gia Lai năm học 2017 - 2018

 

Đang cập nhật dữ liệu

ự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Hùng Vương - Gia lai năm học 2017-2018.
 
Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT Chuyên Hùng Vương - Gia lai  như sau: 
STT
Chuyên Hùng Vương
Soạn tin
1
Toán chuyên
31728
Soạn: HS 31728 gửi 8785
2
Tin học chuyên
31729
Soạn: HS 31729 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
31730
Soạn: HS 31730 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
31731
Soạn: HS 31731 gửi 8785
5
Sinh học chuyên
31732
Soạn: HS 31732 gửi 8785
6
Ngữ văn chuyên
31733
Soạn: HS 31733 gửi 8785
7
Sử chuyên
31734
Soạn: HS 31734 gửi 8785
8
Địa chuyên
31735
Soạn: HS 31735 gửi 8785
9
Tiếng Anh chuyên
31736
Soạn: HS 31736 gửi 8785
10
Lớp không chuyên
31737
Soạn: HS 31737 gửi 8785
 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 Gia Lai năm trước như sau:

 

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai 

Sở Giáo dục Gia lai đã công bố điểm chuản trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 trường chuyên Hùng Vương - Gia Lai

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai năm học 2016-2017 bạn soạn tin như sau:

Lớp

Soạn tin

Toán chuyên

Soạn: HS 24267 gửi 8785

Tin học chuyên

Soạn: HS 24268 gửi 8785

Vật lý chuyên

Soạn: HS 24269 gửi 8785

Hóa học chuyên

Soạn: HS 24270 gửi 8785

Sinh học chuyên

Soạn: HS 24271 gửi 8785

Ngữ văn chuyên

Soạn: HS 24272 gửi 8785

Sử chuyên

Soạn: HS 24273 gửi 8785

Địa chuyên

Soạn: HS 24274 gửi 8785

Tiếng Anh chuyên

Soạn: HS 24275 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn: HS 24276 gửi 8785

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...