Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn 2018 Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An Giang năm học 2018-2019

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An Giang năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ ba, 30 Tháng 1 2018 01:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh An giang. Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An giang năm học 2018 - 2019

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2018-2019


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 Tỉnh  An Giang bạn soạn tin như sau:

 

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS AGTentruong gửi đến 8785

Trong đó

AG: là chữ viết tắt của An Giang

Tên trường:  Là tên trường bạn muốn xem điểm, viết Tiếng Việt không dấu, Các chữ viết liền

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Phú - Tỉnh An Giang

Soạn tin như sau: 

Soạn HS AGANPHU gửi đến 8785

Tên trường THPT

Soạn tin

An Phú

Soạn: HS AGANPHU gửi 8785

An Phú 2

Soạn: HS AGANPHU2 gửi 8785

Ba Chúc

Soạn: HS AGBACHUC gửi 8785

Bình Mỹ

Soạn: HS AGBINHMY gửi 8785

Bình Long

Soạn: HS AGBINHLONG gửi 8785

Bình Thạnh Đông

Soạn: HS AGBINHTHANHDONG gửi 8785

Cần Đăng

Soạn: HS AGCANDANG gửi 8785

Châu Phong

Soạn: HS AGCHAUPHONG gửi 8785

Châu Phú

Soạn: HS AGCHAUPHU gửi 8785

Châu Văn Liêm

Soạn: HS AGCHAUVANLIEM gửi 8785

Chi Lăng

Soạn: HS AGCHILANG gửi 8785

Chu Văn An

Soạn: HS AGCHUVANAN gửi 8785

Cô Tô

Soạn: HS AGCOTO gửi 8785

Đức Trí

Soạn: HS AGDUCTRI gửi 8785

Hoà Lạc

Soạn: HS AGHOALAC gửi 8785

Huỳnh Thị Hưởng

Soạn: HS AGHUYNHTHIHUONG gửi 8785

Long Xuyên

Soạn: HS AGLONGXUYEN gửi 8785

Lương Văn Cù

Soạn: HS AGLUONGVANCU gửi 8785

Mỹ Hòa Hưng

Soạn: HS AGMYHOAHUNG gửi 8785

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Soạn: HS AGNGUYENBINHKHIEM gửi 8785

Nguyễn Chí Thanh

Soạn: HS AGNGUYENCHITHANH gửi 8785

Nguyễn Công Trứ

Soạn: HS AGNGUYENCONGTRU gửi 8785

Nguyễn Hiền

Soạn: HS AGNGUYENHIEN gửi 8785

Nguyễn Hữu Cảnh

Soạn: HS AGNGUYENHUUCANH gửi 8785

Nguyễn Khuyến

Soạn: HS AGNGUYENKHUYEN gửi 8785

Nguyễn Quang Diêu

Soạn: HS AGNGUYENQUANGDIEU gửi 8785

Nguyễn Trung Trực

Soạn: HS AGNGUYENTRUNGTRUC gửi 8785

Nguyễn Văn Hưởng

Soạn: HS AGNGUYENVANHUONG gửi 8785

Nguyễn Văn Thoại

Soạn: HS AGNGUYENVANTHOAI gửi 8785

PTDTNT An Giang

Soạn: HS AGPTDTNTANGIANG gửi 8785

Phú Tân

Soạn: HS AGPHUTAN gửi 8785

Quốc Thái

Soạn: HS AGQUOCTHAI gửi 8785

Tân Châu

Soạn: HS AGTANCHAU gửi 8785

Thạnh Mỹ Tây

Soạn: HS AGTHANHMYTAY gửi 8785

Thủ Khoa Nghĩa

Soạn: HS AGTHUKHOANGHIA gửi 8785

Thực hành sư phạm

Soạn: HS AGTHUCHANHSUPHAM gửi 8785

Tịnh Biên

Soạn: HS AGTINHBIEN gửi 8785

Trần Văn Thành

Soạn: HS AGTRANVANTHANH gửi 8785

Ung Văn Khiêm

Soạn: HS AGUNGVANKHIEM gửi 8785

Vĩnh Bình

Soạn: HS AGVINHBINH gửi 8785

Vĩnh Lộc

Soạn: HS AGVINHLOC gửi 8785

Vĩnh Trạch

Soạn: HS AGVINHTRACH gửi 8785

Vĩnh Xương

Soạn: HS AGVINHXUONG gửi 8785

Võ Thị Sáu

Soạn: HS AGVOTHISAU gửi 8785

Võ Thành Trinh

Soạn: HS AGVOTHANHTRINH gửi 8785

Vọng Thê

Soạn: HS AGVONGTHE gửi 8785

Xuân Tô

Soạn: HS AGXUANTO gửi 8785

 Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS Mã trường gửi 8785


Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh An Giang như sau: 

 

STT

Tên trường THPT

Soạn tin

1

An Phú

Soạn: HS 30376 gửi 8785

2

An Phú 2

Soạn: HS 30377 gửi 8785

3

Ba Chúc

Soạn: HS 30378 gửi 8785

4

Bình Mỹ

Soạn: HS 30379 gửi 8785

5

Bình Long

Soạn: HS 30380 gửi 8785

6

Bình Thạnh Đông

Soạn: HS 30381 gửi 8785

7

Cần Đăng

Soạn: HS 30382 gửi 8785

8

Châu Phong

Soạn: HS 30383 gửi 8785

9

Châu Phú

Soạn: HS 30384 gửi 8785

10

Châu Văn Liêm

Soạn: HS 30385 gửi 8785

11

Chi Lăng

Soạn: HS 30386 gửi 8785

12

Chu Văn An

Soạn: HS 30387 gửi 8785

13

Cô Tô

Soạn: HS 30388 gửi 8785

14

Đức Trí

Soạn: HS 30389 gửi 8785

15

Hoà Lạc

Soạn: HS 30390 gửi 8785

16

Huỳnh Thị Hưởng

Soạn: HS 30391 gửi 8785

17

Long Xuyên

Soạn: HS 30392 gửi 8785

18

Lương Văn Cù

Soạn: HS 30393 gửi 8785

19

Mỹ Hòa Hưng

Soạn: HS 30394 gửi 8785

20

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Soạn: HS 30395 gửi 8785

21

Nguyễn Chí Thanh

Soạn: HS 30396 gửi 8785

22

Nguyễn Công Trứ

Soạn: HS 30397 gửi 8785

23

Nguyễn Hiền

Soạn: HS 30398 gửi 8785

24

Nguyễn Hữu Cảnh

Soạn: HS 30399 gửi 8785

25

Nguyễn Khuyến

Soạn: HS 30400 gửi 8785

26

Nguyễn Quang Diêu

Soạn: HS 30401 gửi 8785

27

Nguyễn Trung Trực

Soạn: HS 30402 gửi 8785

28

Nguyễn Văn Hưởng

Soạn: HS 30403 gửi 8785

29

Nguyễn Văn Thoại

Soạn: HS 30404 gửi 8785

30

PTDTNT An Giang

Soạn: HS 30405 gửi 8785

31

Phú Tân

Soạn: HS 30406 gửi 8785

32

Quốc Thái

Soạn: HS 30407 gửi 8785

33

Tân Châu

Soạn: HS 30408 gửi 8785

34

Thạnh Mỹ Tây

Soạn: HS 30409 gửi 8785

35

Thủ Khoa Nghĩa

Soạn: HS 30410 gửi 8785

36

Thực hành sư phạm

Soạn: HS 30411 gửi 8785

37

Tịnh Biên

Soạn: HS 30412 gửi 8785

38

Trần Văn Thành

Soạn: HS 30413 gửi 8785

39

Ung Văn Khiêm

Soạn: HS 30414 gửi 8785

40

Vĩnh Bình

Soạn: HS 30415 gửi 8785

41

Vĩnh Lộc

Soạn: HS 30416 gửi 8785

42

Vĩnh Trạch

Soạn: HS 30417 gửi 8785

43

Vĩnh Xương

Soạn: HS 30418 gửi 8785

44

Võ Thị Sáu

Soạn: HS 30419 gửi 8785

45

Võ Thành Trinh

Soạn: HS 30420 gửi 8785

46

Vọng Thê

Soạn: HS 30421 gửi 8785

47

Xuân Tô

Soạn: HS 30422 gửi 8785

 Lưu ý:  Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi để các bạn tham khảo. Dữ liệu dự kiến này chúng tôi căn cứ vào việc phân tích Lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh An Giang các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2017;  

Khi có dữ liệu từ Sở GD&ĐT An Giang, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Bạn có thể soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn với cú pháp như trên

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...