Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An Giang năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018 01:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh An giang. Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An giang năm học 2018 - 2019

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2018-2019


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 Tỉnh  An Giang bạn soạn tin như sau:

 

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS AGTentruong gửi đến 8785

Trong đó

AG: là chữ viết tắt của An Giang

Tên trường:  Là tên trường bạn muốn xem điểm, viết Tiếng Việt không dấu, Các chữ viết liền

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Phú - Tỉnh An Giang

Soạn tin như sau: 

Soạn HS AGANPHU gửi đến 8785

Tên trường THPT

Soạn tin

An Phú

Soạn: HS AGANPHU gửi 8785

An Phú 2

Soạn: HS AGANPHU2 gửi 8785

Ba Chúc

Soạn: HS AGBACHUC gửi 8785

Bình Mỹ

Soạn: HS AGBINHMY gửi 8785

Bình Long

Soạn: HS AGBINHLONG gửi 8785

Bình Thạnh Đông

Soạn: HS AGBINHTHANHDONG gửi 8785

Cần Đăng

Soạn: HS AGCANDANG gửi 8785

Châu Phong

Soạn: HS AGCHAUPHONG gửi 8785

Châu Phú

Soạn: HS AGCHAUPHU gửi 8785

Châu Văn Liêm

Soạn: HS AGCHAUVANLIEM gửi 8785

Chi Lăng

Soạn: HS AGCHILANG gửi 8785

Chu Văn An

Soạn: HS AGCHUVANAN gửi 8785

Cô Tô

Soạn: HS AGCOTO gửi 8785

Đức Trí

Soạn: HS AGDUCTRI gửi 8785

Hoà Lạc

Soạn: HS AGHOALAC gửi 8785

Huỳnh Thị Hưởng

Soạn: HS AGHUYNHTHIHUONG gửi 8785

Long Xuyên

Soạn: HS AGLONGXUYEN gửi 8785

Lương Văn Cù

Soạn: HS AGLUONGVANCU gửi 8785

Mỹ Hòa Hưng

Soạn: HS AGMYHOAHUNG gửi 8785

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Soạn: HS AGNGUYENBINHKHIEM gửi 8785

Nguyễn Chí Thanh

Soạn: HS AGNGUYENCHITHANH gửi 8785

Nguyễn Công Trứ

Soạn: HS AGNGUYENCONGTRU gửi 8785

Nguyễn Hiền

Soạn: HS AGNGUYENHIEN gửi 8785

Nguyễn Hữu Cảnh

Soạn: HS AGNGUYENHUUCANH gửi 8785

Nguyễn Khuyến

Soạn: HS AGNGUYENKHUYEN gửi 8785

Nguyễn Quang Diêu

Soạn: HS AGNGUYENQUANGDIEU gửi 8785

Nguyễn Trung Trực

Soạn: HS AGNGUYENTRUNGTRUC gửi 8785

Nguyễn Văn Hưởng

Soạn: HS AGNGUYENVANHUONG gửi 8785

Nguyễn Văn Thoại

Soạn: HS AGNGUYENVANTHOAI gửi 8785

PTDTNT An Giang

Soạn: HS AGPTDTNTANGIANG gửi 8785

Phú Tân

Soạn: HS AGPHUTAN gửi 8785

Quốc Thái

Soạn: HS AGQUOCTHAI gửi 8785

Tân Châu

Soạn: HS AGTANCHAU gửi 8785

Thạnh Mỹ Tây

Soạn: HS AGTHANHMYTAY gửi 8785

Thủ Khoa Nghĩa

Soạn: HS AGTHUKHOANGHIA gửi 8785

Thực hành sư phạm

Soạn: HS AGTHUCHANHSUPHAM gửi 8785

Tịnh Biên

Soạn: HS AGTINHBIEN gửi 8785

Trần Văn Thành

Soạn: HS AGTRANVANTHANH gửi 8785

Ung Văn Khiêm

Soạn: HS AGUNGVANKHIEM gửi 8785

Vĩnh Bình

Soạn: HS AGVINHBINH gửi 8785

Vĩnh Lộc

Soạn: HS AGVINHLOC gửi 8785

Vĩnh Trạch

Soạn: HS AGVINHTRACH gửi 8785

Vĩnh Xương

Soạn: HS AGVINHXUONG gửi 8785

Võ Thị Sáu

Soạn: HS AGVOTHISAU gửi 8785

Võ Thành Trinh

Soạn: HS AGVOTHANHTRINH gửi 8785

Vọng Thê

Soạn: HS AGVONGTHE gửi 8785

Xuân Tô

Soạn: HS AGXUANTO gửi 8785

 Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS Mã trường gửi 8785

 

STT

Tên trường THPT

Soạn tin

1

An Phú

Soạn: HS 30376 gửi 8785

2

An Phú 2

Soạn: HS 30377 gửi 8785

3

Ba Chúc

Soạn: HS 30378 gửi 8785

4

Bình Mỹ

Soạn: HS 30379 gửi 8785

5

Bình Long

Soạn: HS 30380 gửi 8785

6

Bình Thạnh Đông

Soạn: HS 30381 gửi 8785

7

Cần Đăng

Soạn: HS 30382 gửi 8785

8

Châu Phong

Soạn: HS 30383 gửi 8785

9

Châu Phú

Soạn: HS 30384 gửi 8785

10

Châu Văn Liêm

Soạn: HS 30385 gửi 8785

11

Chi Lăng

Soạn: HS 30386 gửi 8785

12

Chu Văn An

Soạn: HS 30387 gửi 8785

13

Cô Tô

Soạn: HS 30388 gửi 8785

14

Đức Trí

Soạn: HS 30389 gửi 8785

15

Hoà Lạc

Soạn: HS 30390 gửi 8785

16

Huỳnh Thị Hưởng

Soạn: HS 30391 gửi 8785

17

Long Xuyên

Soạn: HS 30392 gửi 8785

18

Lương Văn Cù

Soạn: HS 30393 gửi 8785

19

Mỹ Hòa Hưng

Soạn: HS 30394 gửi 8785

20

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Soạn: HS 30395 gửi 8785

21

Nguyễn Chí Thanh

Soạn: HS 30396 gửi 8785

22

Nguyễn Công Trứ

Soạn: HS 30397 gửi 8785

23

Nguyễn Hiền

Soạn: HS 30398 gửi 8785

24

Nguyễn Hữu Cảnh

Soạn: HS 30399 gửi 8785

25

Nguyễn Khuyến

Soạn: HS 30400 gửi 8785

26

Nguyễn Quang Diêu

Soạn: HS 30401 gửi 8785

27

Nguyễn Trung Trực

Soạn: HS 30402 gửi 8785

28

Nguyễn Văn Hưởng

Soạn: HS 30403 gửi 8785

29

Nguyễn Văn Thoại

Soạn: HS 30404 gửi 8785

30

PTDTNT An Giang

Soạn: HS 30405 gửi 8785

31

Phú Tân

Soạn: HS 30406 gửi 8785

32

Quốc Thái

Soạn: HS 30407 gửi 8785

33

Tân Châu

Soạn: HS 30408 gửi 8785

34

Thạnh Mỹ Tây

Soạn: HS 30409 gửi 8785

35

Thủ Khoa Nghĩa

Soạn: HS 30410 gửi 8785

36

Thực hành sư phạm

Soạn: HS 30411 gửi 8785

37

Tịnh Biên

Soạn: HS 30412 gửi 8785

38

Trần Văn Thành

Soạn: HS 30413 gửi 8785

39

Ung Văn Khiêm

Soạn: HS 30414 gửi 8785

40

Vĩnh Bình

Soạn: HS 30415 gửi 8785

41

Vĩnh Lộc

Soạn: HS 30416 gửi 8785

42

Vĩnh Trạch

Soạn: HS 30417 gửi 8785

43

Vĩnh Xương

Soạn: HS 30418 gửi 8785

44

Võ Thị Sáu

Soạn: HS 30419 gửi 8785

45

Võ Thành Trinh

Soạn: HS 30420 gửi 8785

46

Vọng Thê

Soạn: HS 30421 gửi 8785

47

Xuân Tô

Soạn: HS 30422 gửi 8785

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...