Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm học 2018-2019

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 06:12
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Thái Nguyên. Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

 
 
Để xem điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 chuyên Thái Nguyên, soạn tin:

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên như sau: 
Lớp
Soạn tin
Ngữ văn
33342
Soạn HS 33342 gửi 8785
Toán
33343
Soạn HS 33343 gửi 8785
Tiếng Anh
33344
Soạn HS 33344 gửi 8785
Vật lí
33345
Soạn HS 33345 gửi 8785
Hoá học
33346
Soạn HS 33346 gửi 8785
Sinh học
33347
Soạn HS 33347 gửi 8785
Tin học
33348
Soạn HS 33348 gửi 8785
Lịch sử
33349
Soạn HS 33349 gửi 8785
Địa lí
33350
Soạn HS 33350 gửi 8785
Tiếng Nga
33351
Soạn HS 33351 gửi 8785
Tiếng Pháp
33352
Soạn HS 33352 gửi 8785
Tiếng Trung
33353
Soạn HS 33353 gửi 8785

 Để xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT tại Thái Nguyên, năm học 2018-2019 soạn tin:

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn: HS TN + Tên trường gửi 8785

Trong đó
TN: Là ký hiệu Thái Nguyên
Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Bắc Sơn

Soạn HS TNBACSON gửi 8785

Cụ thể như sau
Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
Soạn HS TKTNBACSON gửi 8785
Bình Yên
Soạn HS TKTNBINHYEN gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HS TKTNCHUVANAN gửi 8785
Đại Từ
Soạn HS TKTNDAITU gửi 8785
Đào Duy Từ
Soạn HS TKTNDAODUYTU gửi 8785
Điềm Thụy
Soạn HS TKTNDIEMTHUY gửi 8785
Định Hóa
Soạn HS TKTNDINHHOA gửi 8785
Đồng Hỷ
Soạn HS TKTNDONGHY gửi 8785
Dương Tự Minh
Soạn HS TKTNDUONGTUMINH gửi 8785
Gang Thép
Soạn HS TKTNGANGTHEP gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
Soạn HS TKTNHOANGQUOCVIET gửi 8785
Khánh Hòa
Soạn HS TKTNKHANHHOA gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn HS TKTNLEHONGPHONG gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
Soạn HS TKTNLUONGNGOCQUYEN gửi 8785
Lương Phú
Soạn HS TKTNLUONGPHU gửi 8785
Lưu Nhân Chú
Soạn HS TKTNLUUNHANCHU gửi 8785
Lý Nam Đế
Soạn HS TKTNLYNAMDE gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HS TKTNNGOQUYEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS TKTNNGUYENHUE gửi 8785
Phổ Yên
Soạn HS TKTNPHOYEN gửi 8785
Phú Bình
Soạn HS TKTNPHUBINH gửi 8785
Phú Lương
Soạn HS TKTNPHULUONG gửi 8785
Sông Công
Soạn HS TKTNSONGCONG gửi 8785
Thái Nguyên
Soạn HS TKTNTHAINGUYEN gửi 8785
Trại Cau
Soạn HS TKTNTRAICAU gửi 8785
Trần Phú
Soạn HS TKTNTRANPHU gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn HS TKTNTRANQUOCTUAN gửi 8785
Võ Nhai
Soạn HS TKTNVONHAI gửi 8785
Yên Ninh
Soạn HS TKTNYENNINH gửi 8785

 
 
Cách 2. Soạn tin theo mã trường
 
Soạn HS dấucách Mã trường gửi 8785

 
Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
33559
Soạn HS daucach 33559 gửi 8785
Bình Yên
33560
Soạn HS daucach 33560 gửi 8785
Chu Văn An
33561
Soạn HS daucach 33561 gửi 8785
Đại Từ
33562
Soạn HS daucach 33562 gửi 8785
Đào Duy Từ
33563
Soạn HS daucach 33563 gửi 8785
Điềm Thụy
33564
Soạn HS daucach 33564 gửi 8785
Định Hóa
33565
Soạn HS daucach 33565 gửi 8785
Đồng Hỷ
33566
Soạn HS daucach 33566 gửi 8785
Dương Tự Minh
33567
Soạn HS daucach 33567 gửi 8785
Gang Thép
33568
Soạn HS daucach 33568 gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
33569
Soạn HS daucach 33569 gửi 8785
Khánh Hòa
33570
Soạn HS daucach 33570 gửi 8785
Lê Hồng Phong
33571
Soạn HS daucach 33571 gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
33572
Soạn HS daucach 33572 gửi 8785
Lương Phú
33573
Soạn HS daucach 33573 gửi 8785
Lưu Nhân Chú
33574
Soạn HS daucach 33574 gửi 8785
Lý Nam Đế
33575
Soạn HS daucach 33575 gửi 8785
Ngô Quyền
33576
Soạn HS daucach 33576 gửi 8785
Nguyễn Huệ
33577
Soạn HS daucach 33577 gửi 8785
Phổ Yên
33578
Soạn HS daucach 33578 gửi 8785
Phú Bình
33579
Soạn HS daucach 33579 gửi 8785
Phú Lương
33580
Soạn HS daucach 33580 gửi 8785
Sông Công
33581
Soạn HS daucach 33581 gửi 8785
Thái Nguyên
33582
Soạn HS daucach 33582 gửi 8785
Trại Cau
33583
Soạn HS daucach 33583 gửi 8785
Trần Phú
33584
Soạn HS daucach 33584 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
33585
Soạn HS daucach 33585 gửi 8785
Võ Nhai
33586
Soạn HS daucach 33586 gửi 8785
Yên Ninh
33587
Soạn HS daucach 33587 gửi 8785
 

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo

- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường

- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay

- Đề thi các môn năm nay

* Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

 
 
Liên quan
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019 bấm vào đây
điểm chuẩn, Thái Nguyên, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...