Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2018 - 2019

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 09:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2018 - 2019

 Liên quan

Cách 1. Soạn tin theo tên trường như sau: 

 

Soạn HS NATentruong gửi 8785

 Trong đó

NA: Là ký hiệu tỉnh Nghệ An

Tên trường: Viết liền, không dấu

 Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An

 Soạn HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785

STT

Tên trường THPT

Soạn tin

1

Anh Sơn 1

Soạn: HS NAANHSON1 gửi 8785

2

Diễn Châu 2

Soạn: HS NADIENCHAU2 gửi 8785

3

Diễn Châu 3

Soạn: HS NADIENCHAU3 gửi 8785

4

Diễn Châu 4

Soạn: HS NADIENCHAU4 gửi 8785

5

Diễn Châu 5

Soạn: HS NADIENCHAU5 gửi 8785

6

Đô Lương 1

Soạn: HS NADOLUONG1 gửi 8785

7

Đô Lương 2

Soạn: HS NADOLUONG2 gửi 8785

8

Đô Lương 3

Soạn: HS NADOLUONG3 gửi 8785

9

Đô Lương 4

Soạn: HS NADOLUONG4 gửi 8785

10

Đông Hiếu

Soạn: HS NADONGHIEU gửi 8785

11

Huỳnh Thúc Kháng

Soạn: HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785

12

Kim Liên

Soạn: HS NAKIMLIEN gửi 8785

13

Nam Đàn 1

Soạn: HS NANAMDAN1 gửi 8785

14

Nguyễn Đức Mậu

Soạn: HS NANGUYENDUCMAU gửi 8785

15

Nguyễn Xuân Ôn

Soạn: HS NANGUYENXUANON gửi 8785

16

Phạm Hồng Thái

Soạn: HS NAPHAMHONGTHAI gửi 8785

17

Phan Đăng Lưu

Soạn: HS NAPHANDANGLUU gửi 8785

18

Quỳ Hợp

Soạn: HS NAQUYHOP gửi 8785

19

Quỳnh Lưu 1

Soạn: HS NAQUYNHLUU1 gửi 8785

20

Quỳnh Lưu 2

Soạn: HS NAQUYNHLUU2 gửi 8785

21

Quỳnh Lưu 3

Soạn: HS NAQUYNHLUU3 gửi 8785

22

Quỳnh Lưu 4

Soạn: HS NAQUYNHLUU4 gửi 8785

23

Tân Kỳ 3

Soạn: HS NATANKY3 gửi 8785

24

Tây Hiếu

Soạn: HS NATAYHIEU gửi 8785

25

Yên Thành 2

Soạn: HS NAYENTHANH2 gửi 8785

26

Bắc Yên Thành

Soạn: HS NABACYENTHANH gửi 8785

27

Hoàng Mai

Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785

28

Quỳ Hợp 2

Soạn: HS NAQUYHOP2 gửi 8785

29

THPT1/5

Soạn: HS NATHPT15 gửi 8785

30

Lê Hồng Phong

Soạn: HS NALê Hồng Phong gửi 8785

31

Nam Đàn

Soạn: HS NANAMDAN gửi 8785

 

 Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn HS Mãtrường gửi 8785

Ví dụ Soạn HS 31891 gửi 8785

STT

Tên trường THPT

Soạn tin

1

Anh Sơn 1

31891

Soạn: HS 31891 gửi 8785

2

Diễn Châu 2

31892

Soạn: HS 31892 gửi 8785

3

Diễn Châu 3

31893

Soạn: HS 31893 gửi 8785

4

Diễn Châu 4

31894

Soạn: HS 31894 gửi 8785

5

Diễn Châu 5

31895

Soạn: HS 31895 gửi 8785

6

Đô Lương 1

31896

Soạn: HS 31896 gửi 8785

7

Đô Lương 2

31897

Soạn: HS 31897 gửi 8785

8

Đô Lương 3

31898

Soạn: HS 31898 gửi 8785

9

Đô Lương 4

31899

Soạn: HS 31899 gửi 8785

10

Đông Hiếu

31900

Soạn: HS 31900 gửi 8785

11

Huỳnh Thúc Kháng

31901

Soạn: HS 31901 gửi 8785

12

Kim Liên

31902

Soạn: HS 31902 gửi 8785

13

Nam Đàn 1

31903

Soạn: HS 31903 gửi 8785

14

Nguyễn Đức Mậu

31904

Soạn: HS 31904 gửi 8785

15

Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)

31905

Soạn: HS 31905 gửi 8785

16

Phạm Hồng Thái

31906

Soạn: HS 31906 gửi 8785

17

Phan Đăng Lưu

31907

Soạn: HS 31907 gửi 8785

18

Quỳ Hợp

31908

Soạn: HS 31908 gửi 8785

19

Quỳnh Lưu 1

31909

Soạn: HS 31909 gửi 8785

20

Quỳnh Lưu 2

31910

Soạn: HS 31910 gửi 8785

21

Quỳnh Lưu 3

31911

Soạn: HS 31911 gửi 8785

22

Quỳnh Lưu 4

31912

Soạn: HS 31912 gửi 8785

23

Tân Kỳ 3

31913

Soạn: HS 31913 gửi 8785

24

Tây Hiếu

31914

Soạn: HS 31914 gửi 8785

25

     

 

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo

- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường

- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay

- Đề thi các môn năm nay

* Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

điểm chuẩn, Nghệ An, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...