Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 09:45
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019. Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019. Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019.

Liên quan
 

Xem điểm thi

Soạn HS DN SBD gửi 8785

Ví dụ: Xem điểm thi SBD 100001

Soạn HS DN100001 gửi 8785

DN và SBD viết liền nhau

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại thành phố Đà Nẵng bạn soạn tin như sau:


Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn: HS DN + Tên trường gửi 8785

Trong đó
DN: Là ký hiệu Đà Nẵng
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Liên Chiểu
Soạn HS DNLIENCHIEU gửi 8785

TrườngTHPT
Soạn tin
CẩmLệ  
Soạn: HS DNCAMLE gửi 8785
HoàVang
Soạn: HS DNHOAVANG gửi 8785
HoàngHoaThám
Soạn: HS DNHOANGHOATHAM gửi 8785
LiênChiểu  
Soạn: HS DNLIENCHIEU gửi 8785
NgôQuyền   
Soạn: HS DNNGOQUYEN gửi 8785
NgũHànhSơn
Soạn: HS DNNGUHANHSON gửi 8785
NguyễnHiền 
Soạn: HS DNNGUYENHIEN gửi 8785
NguyễnKhuyến
Soạn: HS DNNGUYENKHUYEN gửi 8785
NguyễnThượngHiền  
Soạn: HS DNNGUYENTHUONGHIEN gửi 8785
NguyễnTrãi 
Soạn: HS DNNGUYENTRAI gửi 8785
ÔngIchKhiêm   
Soạn: HS DNONGICHKHIEM gửi 8785
PhạmPhúThứ
Soạn: HS DNPHAMPHUTHU gửi 8785
PhanChâuTrinh 
Soạn: HS DNPHANCHAUTRINH gửi 8785
PhanThànhTài  
Soạn: HS DNPHANTHANHTAI gửi 8785
TháiPhiên  
Soạn: HS DNTHAIPHIEN gửi 8785
ThanhKhê   
Soạn: HS DNTHANHKHE gửi 8785
TônThấtTùng   
Soạn: HS DNTONTHATTUNG gửi 8785
TrầnPhú
Soạn: HS DNTRANPHU gửi 8785
VõChíCông
Soạn: HS DNVOCHICONG gửi 8785

 Liên quan

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Cẩm Lệ
30865
Soạn: HS 30865 gửi 8785
2
Hòa Vang
30866
Soạn: HS 30866 gửi 8785
3
Hoàng Hoa Thám
30867
Soạn: HS 30867 gửi 8785
4
Liên Chiểu
30868
Soạn: HS 30868 gửi 8785
5
Ngô Quyền
30869
Soạn: HS 30869 gửi 8785
6
Ngũ Hành Sơn
30870
Soạn: HS 30870 gửi 8785
7
Nguyễn Hiền
30871
Soạn: HS 30871 gửi 8785
8
Nguyễn Thượng Hiền
30872
Soạn: HS 30872 gửi 8785
9
Nguyễn Trãi
30873
Soạn: HS 30873 gửi 8785
10
Ông Ích Khiêm
30874
Soạn: HS 30874 gửi 8785
11
Phạm Phú Thứ
30875
Soạn: HS 30875 gửi 8785
12
Phan Châu Trinh
30876
Soạn: HS 30876 gửi 8785
13
Phan Thành Tài
30877
Soạn: HS 30877 gửi 8785
14
Thái Phiên
30878
Soạn: HS 30878 gửi 8785
15
Thanh Khê
30879
Soạn: HS 30879 gửi 8785
16
Tôn Thất Tùng
30880
Soạn: HS 30880 gửi 8785
17
Trần Phú
30881
Soạn: HS 30881 gửi 8785
18
Võ Chí Công
30882
Soạn: HS 30882 gửi 8785
19
Nguyễn Khuyến
33731
Soạn: HS 33731 gửi 8785

 

Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HS 30883 gửi 8785
Chuyên Vật lý
Soạn: HS 30884 gửi 8785
Chuyên Hóa học
Soạn: HS 30885 gửi 8785
Chuyên Sinh học
Soạn: HS 30886 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 30887 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
Soạn: HS 30888 gửi 8785
Chuyên Địa lý
Soạn: HS 30889 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 30890 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn: HS 30891 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 30892 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật
Soạn: HS 30893 gửi 8785

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo

- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường

- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay

- Đề thi các môn năm nay

* Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 


Liên quan
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019 bấm vào đây
 
điểm chuẩn, Đà Nẵng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

 

Phí sms: 15.000đ/tin
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...