thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn vào lớp 10 2016 Điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường chuyên Hà Nội năm học 2018-2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường chuyên Hà Nội năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ hai, 28 Tháng 5 2018 11:23
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

- Điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường chuyên Hà Nội năm học 2018-2019. Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường chuyên tại hà Nội năm học 2018-2019 và điểm chuẩn của tấ cả các trường không chuyên.

Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam năm học 2018-2019
Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm học 2018-2019
Điểm chuẩnTrường THPT Chu Văn An năm học 2018-2019
Điểm chuẩn Trường THPT SơnTây năm học 2018-2019

 
Xem điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại Hà Nội, Soạn tin
 
Soạn HS mãlớpchuyên gửi 8785
Cụ thể như sau:
 
 
1. Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
33608
Soạn HS 33608 gửi 8785
Lịch Sử
33609
Soạn HS 33609 gửi 8785
Địa lý
33610
Soạn HS 33610 gửi 8785
Tiếng Anh
33611
Soạn HS 33611 gửi 8785
Tiếng Trung
33612
Soạn HS 33612 gửi 8785
Tiếng Nga
33613
Soạn HS 33613 gửi 8785
Tiếng Pháp
33614
Soạn HS 33614 gửi 8785
Toán học
33615
Soạn HS 33615 gửi 8785
Tin học
33616
Soạn HS 33616 gửi 8785
Vật lý
33617
Soạn HS 33617 gửi 8785
Hóa học
33618
Soạn HS 33618 gửi 8785
Sinh học
33619
Soạn HS 33619 gửi 8785
 
2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
33620
Soạn HS 33620 gửi 8785
Lịch Sử
33621
Soạn HS 33621 gửi 8785
Địa lý
33622
Soạn HS 33622 gửi 8785
Tiếng Anh
33623
Soạn HS 33623 gửi 8785
Tiếng Nga
33624
Soạn HS 33624 gửi 8785
Tiếng Pháp
33625
Soạn HS 33625 gửi 8785
Toán học
33626
Soạn HS 33626 gửi 8785
Tin học
33627
Soạn HS 33627 gửi 8785
Vật lý
33628
Soạn HS 33628 gửi 8785
Hóa học
33629
Soạn HS 33629 gửi 8785
Sinh học
33630
Soạn HS 33630 gửi 8785
 
3. Trường THPT Chu Văn An
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
33631
Soạn HS 33631 gửi 8785
Lịch Sử
33632
Soạn HS 33632 gửi 8785
Địa lý
33633
Soạn HS 33633 gửi 8785
Tiếng Anh
33634
Soạn HS 33634 gửi 8785
Tiếng Pháp
33635
Soạn HS 33635 gửi 8785
Toán học
33636
Soạn HS 33636 gửi 8785
Tin học
33637
Soạn HS 33637 gửi 8785
Vật lý
33638
Soạn HS 33638 gửi 8785
Hóa học
33639
Soạn HS 33639 gửi 8785
Sinh học
33640
Soạn HS 33640 gửi 8785
 
4. Trường THPT SơnTây
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
33641
Soạn HS 33641 gửi 8785
Lịch Sử
33642
Soạn HS 33642 gửi 8785
Địa lý
33643
Soạn HS 33643 gửi 8785
Tiếng Anh
33644
Soạn HS 33644 gửi 8785
Toán học
33645
Soạn HS 33645 gửi 8785
Tin học
33646
Soạn HS 33646 gửi 8785
Vật lý
33647
Soạn HS 33647 gửi 8785
Hóa học
33648
Soạn HS 33648 gửi 8785
Sinh học
33649
Soạn HS 33649 gửi 8785
 


Liên quan
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018 các trường THPT tại Hà Nội
- Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm từng trường THPT của Hà Nội

Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam năm học 2018-2019
Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm học 2018-2019
Điểm chuẩnTrường THPT Chu Văn An năm học 2018-2019
Điểm chuẩn Trường THPT SơnTây năm học 2018-2019

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo

- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường

- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay

- Đề thi các môn năm nay

* Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

* Phí tin nhắn là 15.000/lần nhắn

 

Hà Nội, điểm chuẩn 2018, Điểm chuẩn chuyên, Điểm chuẩn chuyên 2018,

 


 

Trường THPT

Soạn Chuyên Tin

Hà Nội-Amstecdam

 

Chuyên Ngữ văn

Soạn: HS 23290 gửi 8785

Chuyên Sử

Soạn: HS 23291 gửi 8785

Chuyên Địa

Soạn: HS 23292 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 23293 gửi 8785

Chuyên Tiếng Nga

Soạn: HS 23294 gửi 8785

Chuyên Tiếng Trung

Soạn: HS 23295 gửi 8785

Chuyên Tiếng Pháp

Soạn: HS 23296 gửi 8785

Chuyên Toán

Soạn: HS 23297 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 23298 gửi 8785

Chuyên Lí

Soạn: HS 23299 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 23300 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 23301 gửi 8785

Chuyên Nguyễn Huệ

 

Chuyên Ngữ văn

Soạn: HS 23301 gửi 8785

Chuyên Sử

Soạn: HS 23302 gửi 8785

Chuyên Địa

Soạn: HS 23303 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 23304 gửi 8785

Chuyên Tiếng Nga

Soạn: HS 23305 gửi 8785

Chuyên Tiếng Pháp

Soạn: HS 23306 gửi 8785

Chuyên Toán

Soạn: HS 23307 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 23308 gửi 8785

Chuyên Lí

Soạn: HS 23309 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 23310 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 23311 gửi 8785

Chuyên Chu Văn An

 

Chuyên Ngữ văn

Soạn: HS 23312 gửi 8785

Chuyên Sử

Soạn: HS 23313 gửi 8785

Chuyên Địa

Soạn: HS 23314 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 23315 gửi 8785

Chuyên Tiếng Pháp

Soạn: HS 23316 gửi 8785

Chuyên Toán

Soạn: HS 23317 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 23318 gửi 8785

Chuyên Lí

Soạn: HS 23319 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 23320 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 23321 gửi 8785

Chuyên Tiếng Nhật

Soạn: HS 23322 gửi 8785

Chuyên Sơn Tây

 

Chuyên Ngữ văn

Soạn: HS 23323 gửi 8785

Chuyên Sử

Soạn: HS 23324 gửi 8785

Chuyên Địa

Soạn: HS 23325 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 23326 gửi 8785

Chuyên Toán

Soạn: HS 23327 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 23328 gửi 8785

Chuyên Lí

Soạn: HS 23329 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 23330 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 23331 gửi 8785

Chuyên Tiếng Pháp

Soạn: HS 23332 gửi 8785

Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN

 

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 23333 gửi 8785

Chuyên Tiếng Nga

Soạn: HS 23334 gửi 8785

Chuyên Tiếng Pháp (thi chuyên Anh và chuyên Pháp)

Soạn: HS 23335 gửi 8785

Chuyên Tiếng Trung Quốc

Soạn: HS 23336 gửi 8785

Chuyên Tiếng Đức (thi chuyên Anh và tiếng Đức)

Soạn: HS 23337 gửi 8785

Chuyên Tiếng Nhật (thi chuyên Anh và tiếng Nhật)

Soạn: HS 23338 gửi 8785

 Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường không chuyên Hà Nội năm học 2016-2016 

Trươờng THPT

Soạn tin

Ba Vì

Soạn: HS 20367 gửi 8785

Bắc Lương Sơn

Soạn: HS 20368 gửi 8785

Bắc Thăng Long

Soạn: HS 20322 gửi 8785

Bất Bạt

Soạn: HS 20373 gửi 8785

Cao Bá Quát- Gia Lâm

Soạn: HS 20326 gửi 8785

Cao Bá Quát- Quốc Oai

Soạn: HS 20343 gửi 8785

Cầu Giấy

Soạn: HS 20286 gửi 8785

Chu Văn An

Soạn: HS 20274 gửi 8785

Chúc Động

Soạn: HS 20352 gửi 8785

Chương Mỹ A

Soạn: HS 20312 gửi 8785

Chương Mỹ B

Soạn: HS 20364 gửi 8785

Cổ Loa

Soạn: HS 20303 gửi 8785

Đa Phúc

Soạn: HS 20315 gửi 8785

Đại Cường

Soạn: HS 20378 gửi 8785

Đại Mỗ

Soạn: HS 20335 gửi 8785

Đan Phượng

Soạn: HS 20298 gửi 8785

Đoàn Kết-Hai Bà Trưng

Soạn: HS 20294 gửi 8785

Đông Anh

Soạn: HS 20308 gửi 8785

Đống Đa

Soạn: HS 20295 gửi 8785

Đồng Quan

Soạn: HS 20347 gửi 8785

Dương Xá

Soạn: HS 20323 gửi 8785

Hai Bà Trưng-Thạch Thất

Soạn: HS 20344 gửi 8785

Hoài Đức A

Soạn: HS 20301 gửi 8785

Hoài Đức B

Soạn: HS 20328 gửi 8785

Hoàng Văn Thụ

Soạn: HS 20304 gửi 8785

Hồng Thái

Soạn: HS 20346 gửi 8785

Hợp Thanh

Soạn: HS 20372 gửi 8785

Kim Anh

Soạn: HS 20353 gửi 8785

Kim Liên

Soạn: HS 20276 gửi 8785

Lê Lợi – Hà Đông

Soạn: HS 20339 gửi 8785

Lê Quý Đôn – Hà Đông

Soạn: HS 20283 gửi 8785

Lê Quý Đôn- Đống Đa

Soạn: HS 20280 gửi 8785

Liên Hà

Soạn: HS 20287 gửi 8785

Lưu Hoàng

Soạn: HS 20379 gửi 8785

Lý Thường Kiệt

Soạn: HS 20291 gửi 8785

Lý Tử Tấn

Soạn: HS 20363 gửi 8785

Mê Linh

Soạn: HS 20309 gửi 8785

Minh Khai

Soạn: HS 20354 gửi 8785

Minh Phú

Soạn: HS 20350 gửi 8785

Minh Quang

Soạn: HS 20377 gửi 8785

Mỹ Đức A

Soạn: HS 20313 gửi 8785

Mỹ Đức B

Soạn: HS 20365 gửi 8785

Mỹ Đức C

Soạn: HS 20374 gửi 8785

Ngô Quyền-Ba Vì

Soạn: HS 20355 gửi 8785

Ngô Thì Nhậm

Soạn: HS 20319 gửi 8785

Ngọc Hồi

Soạn: HS 20299 gửi 8785

Ngọc Tảo

Soạn: HS 20332 gửi 8785

Nguyễn Du – Thanh Oai

Soạn: HS 20345 gửi 8785

Nguyễn Gia Thiều

Soạn: HS 20284 gửi 8785

Nguyễn Thị Minh Khai

Soạn: HS 20281 gửi 8785

Nguyễn Trãi - Ba Đình

Soạn: HS 20290 gửi 8785

Nguyễn Trãi – Thường Tín

Soạn: HS 20340 gửi 8785

Nguyễn Văn Cừ

Soạn: HS 20329 gửi 8785

Nhân Chính

Soạn: HS 20282 gửi 8785

Phạm Hồng Thái

Soạn: HS 20288 gửi 8785

Phan Đình Phùng

Soạn: HS 20277 gửi 8785

Phú Xuyên A

Soạn: HS 20358 gửi 8785

Phú Xuyên B

Soạn: HS 20356 gửi 8785

Phúc Lợi

Soạn: HS 20316 gửi 8785

Phúc Thọ

Soạn: HS 20336 gửi 8785

Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

Soạn: HS 20330 gửi 8785

Quang Minh

Soạn: HS 20359 gửi 8785

Quảng Oai

Soạn: HS 20351 gửi 8785

Quang Trung- Hà Đông

Soạn: HS 20296 gửi 8785

Quang Trung-Đống Đa

Soạn: HS 20293 gửi 8785

Quốc Oai

Soạn: HS 20305 gửi 8785

Sóc Sơn

Soạn: HS 20320 gửi 8785

Sơn Tây

Soạn: HS 20297 gửi 8785

Tân Dân

Soạn: HS 20370 gửi 8785

Tân Lập

Soạn: HS 20337 gửi 8785

Tây Hồ

Soạn: HS 20302 gửi 8785

Thạch Bàn

Soạn: HS 20327 gửi 8785

Thạch Thất

Soạn: HS 20324 gửi 8785

Thăng Long

Soạn: HS 20275 gửi 8785

Thanh Oai A

Soạn: HS 20348 gửi 8785

Thanh Oai B

Soạn: HS 20325 gửi 8785

Thượng Cát

Soạn: HS 20317 gửi 8785

Thường Tín

Soạn: HS 20306 gửi 8785

Tiền Phong

Soạn: HS 20349 gửi 8785

Tiến Thịnh

Soạn: HS 20369 gửi 8785

Tô Hiệu -Thường Tín

Soạn: HS 20357 gửi 8785

Trần Đăng Ninh

Soạn: HS 20366 gửi 8785

Trần Hưng Đạo- Hà Đông

Soạn: HS 20341 gửi 8785

Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân

Soạn: HS 20300 gửi 8785

Trần Nhân Tông

Soạn: HS 20289 gửi 8785

Trần Phú-Hoàn Kiếm

Soạn: HS 20285 gửi 8785

Trung Giã

Soạn: HS 20338 gửi 8785

Trung Văn

Soạn: HS 20314 gửi 8785

Trương Định

Soạn: HS 20318 gửi 8785

Tự Lập

Soạn: HS 20376 gửi 8785

Tùng Thiện

Soạn: HS 20307 gửi 8785

Ứng Hoà A

Soạn: HS 20360 gửi 8785

Ứng Hoà B

Soạn: HS 20375 gửi 8785

Vân Cốc

Soạn: HS 20362 gửi 8785

Vân Nội

Soạn: HS 20310 gửi 8785

Vân Tảo

Soạn: HS 20361 gửi 8785

Vạn Xuân – Hoài Đức

Soạn: HS 20333 gửi 8785

Việt Đức

Soạn: HS 20278 gửi 8785

Việt Nam –Ba Lan

Soạn: HS 20311 gửi 8785

Xuân Đỉnh

Soạn: HS 20292 gửi 8785

Xuân Giang

Soạn: HS 20342 gửi 8785

Xuân Khanh

Soạn: HS 20371 gửi 8785

Xuân Mai

Soạn: HS 20331 gửi 8785

Yên Hoà

Soạn: HS 20279 gửi 8785

Yên Lãng

Soạn: HS 20334 gửi 8785

Yên Viên

Soạn: HS 20321 gửi 8785

 Hà Nội, Xem điểm chuẩn, Tin giáo dục, Tin tức, Tin tuyển  sinh, Xem điểm cuẩn vào lớp 10

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...