Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Đã có Điểm chuẩn vào 10 Nam Định năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 21:55
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Nam Định. Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nam Định năm học 2018 - 2019

 
Xem điểm chuẩn nư sau

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS NDTêntrường gửi 8785

Trong đó

ND là ký hiệu của Nam Định

Tên trường: Viết không dấu, liền nhau

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT An Phúc Soạn tin như sau:

 Soạn HS NDANPHUC gửi 8785

 

Tên trường THPT

Soạn tin

An Phúc

Soạn: HS NDANPHUC gửi 8785

Đại An

Soạn: HS NDDAIAN gửi 8785

Đỗ Huy Liệu

Soạn: HS NDDOHUYLIEU gửi 8785

Giao Thủy

Soạn: HS NDGIAOTHUY gửi 8785

Giao Thủy B

Soạn: HS NDGIAOTHUYB gửi 8785

Giao Thủy C

Soạn: HS NDGIAOTHUYC gửi 8785

A Hải Hậu

Soạn: HS NDAHAIHAU gửi 8785

B Hải Hậu

Soạn: HS NDBHAIHAU gửi 8785

C Hải Hậu

Soạn: HS NDCHAIHAU gửi 8785

Hoàng Văn Thụ

Soạn: HS NDHOANGVANTHU gửi 8785

Lê Quý Đôn

Soạn: HS NDLEQUYDON gửi 8785

Lương Thế Vinh

Soạn: HS NDLUONGTHEVINH gửi 8785

Lý Nhân Tông

Soạn: HS NDLYNHANTONG gửi 8785

Lý Tự Trọng

Soạn: HS NDLYTUTRONG gửi 8785

Mỹ Lộc

Soạn: HS NDMYLOC gửi 8785

Mỹ Tho

Soạn: HS NDMYTHO gửi 8785

Nam Trực

Soạn: HS NDNAMTRUC gửi 8785

A Nghĩa Hưng

Soạn: HS NDANGHIAHUNG gửi 8785

B Nghĩa Hưng

Soạn: HS NDBNGHIAHUNG gửi 8785

C Nghĩa Hưng

Soạn: HS NDCNGHIAHUNG gửi 8785

Nghĩa Minh

Soạn: HS NDNGHIAMINH gửi 8785

Ngô Quyền

Soạn: HS NDNGOQUYEN gửi 8785

Nguyễn Bính

Soạn: HS NDNGUYENBINH gửi 8785

Nguyễn Du

Soạn: HS NDNGUYENDU gửi 8785

Nguyễn Đức Thuận

Soạn: HS NDNGUYENDUCTHUAN gửi 8785

Nguyễn Huệ

Soạn: HS NDNGUYENHUE gửi 8785

Nguyễn Khuyến

Soạn: HS NDNGUYENKHUYEN gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn: HS NDNGUYENTRAI gửi 8785

Nguyễn Trường Thúy

Soạn: HS NDNGUYENTRUONGTHUY gửi 8785

Phạm Văn Nghị

Soạn: HS NDPHAMVANNGHI gửi 8785

Quất Lâm

Soạn: HS NDQUATLAM gửi 8785

Thịnh Long

Soạn: HS NDTHINHLONG gửi 8785

Tống Văn Trân

Soạn: HS NDTONGVANTRAN gửi 8785

Trần Hưng Đạo

Soạn: HS NDTRANHUNGDAO gửi 8785

Trần Nhân Tông

Soạn: HS NDTRANNHANTONG gửi 8785

Trần Quốc Tuấn

Soạn: HS NDTRANQUOCTUAN gửi 8785

Trần Văn Bảo

Soạn: HS NDTRANVANBAO gửi 8785

Trần Văn Lan

Soạn: HS NDTRANVANLAN gửi 8785

Trực Ninh

Soạn: HS NDTRUCNINH gửi 8785

Trực Ninh B

Soạn: HS NDTRUCNINHB gửi 8785

Vũ Văn Hiếu

Soạn: HS NDVUVANHIEU gửi 8785

Xuân Trường

Soạn: HS NDXUANTRUONG gửi 8785

Xuân Trường B

Soạn: HS NDXUANTRUONGB gửi 8785

Xuân Trường C

Soạn: HS NDXUANTRUONGC gửi 8785

 Liên quan

Cách 2. Soạn tin theo Mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Cách soạn tin cụ thể từng trường được quy ước như sau:

STT

Tên trường THPT

Soạn tin

1

An Phúc

31598

Soạn: HS 31598 gửi 8785

2

Đại An

31599

Soạn: HS 31599 gửi 8785

3

Đỗ Huy Liệu

31600

Soạn: HS 31600 gửi 8785

4

Giao Thủy

31601

Soạn: HS 31601 gửi 8785

5

Giao Thủy B

31602

Soạn: HS 31602 gửi 8785

6

Giao Thủy C

31603

Soạn: HS 31603 gửi 8785

7

A Hải Hậu

31604

Soạn: HS 31604 gửi 8785

8

B Hải Hậu

31605

Soạn: HS 31605 gửi 8785

9

C Hải Hậu

31606

Soạn: HS 31606 gửi 8785

10

Hoàng Văn Thụ

31607

Soạn: HS 31607 gửi 8785

11

Lê Quý Đôn

31608

Soạn: HS 31608 gửi 8785

12

Lương Thế Vinh

31609

Soạn: HS 31609 gửi 8785

13

Lý Nhân Tông

31610

Soạn: HS 31610 gửi 8785

14

Lý Tự Trọng

31611

Soạn: HS 31611 gửi 8785

15

Mỹ Lộc

31612

Soạn: HS 31612 gửi 8785

16

Mỹ Tho

31613

Soạn: HS 31613 gửi 8785

17

Nam Trực

31614

Soạn: HS 31614 gửi 8785

18

A Nghĩa Hưng

31615

Soạn: HS 31615 gửi 8785

19

B Nghĩa Hưng

31616

Soạn: HS 31616 gửi 8785

20

C Nghĩa Hưng

31617

Soạn: HS 31617 gửi 8785

21

Nghĩa Minh

31618

Soạn: HS 31618 gửi 8785

22

Ngô Quyền

31619

Soạn: HS 31619 gửi 8785

23

Nguyễn Bính

31620

Soạn: HS 31620 gửi 8785

24

Nguyễn Du

31621

Soạn: HS 31621 gửi 8785

25

Nguyễn Đức Thuận

31622

Soạn: HS 31622 gửi 8785

26

Nguyễn Huệ

31623

Soạn: HS 31623 gửi 8785

27

Nguyễn Khuyến

31624

Soạn: HS 31624 gửi 8785

28

Nguyễn Trãi

31625

Soạn: HS 31625 gửi 8785

29

Nguyễn Trường Thúy

31626

Soạn: HS 31626 gửi 8785

30

Phạm Văn Nghị

31627

Soạn: HS 31627 gửi 8785

31

Quất Lâm

31628

Soạn: HS 31628 gửi 8785

32

Thịnh Long

31629

Soạn: HS 31629 gửi 8785

33

Tống Văn Trân

31630

Soạn: HS 31630 gửi 8785

34

Trần Hưng Đạo

31631

Soạn: HS 31631 gửi 8785

35

Trần Nhân Tông

31632

Soạn: HS 31632 gửi 8785

36

Trần Quốc Tuấn

31633

Soạn: HS 31633 gửi 8785

37

Trần Văn Bảo

31634

Soạn: HS 31634 gửi 8785

38

Trần Văn Lan

31635

Soạn: HS 31635 gửi 8785

39

Trực Ninh

31636

Soạn: HS 31636 gửi 8785

40

Trực Ninh B

31637

Soạn: HS 31637 gửi 8785

41

Vũ Văn Hiếu

31638

Soạn: HS 31638 gửi 8785

42

Xuân Trường

31639

Soạn: HS 31639 gửi 8785

43

Xuân Trường B

31640

Soạn: HS 31640 gửi 8785

44

Xuân Trường C

31641

Soạn: HS 31641 gửi 8785

 

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm học 2018-2019 bấm vào đây

 

điểm chuẩn, Nam Định, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...