Thứ 619012018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thì thầm Bạn trẻ cuộc sống Thời trang Tư vấn Tư vấn học đường Tư vấn tuyển sinh Điểm vào 10 năm 2016 Điểm chuẩn vào 10 năm 2018 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018

Thời trang

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ ba, 18 Tháng 7 2017 11:49
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Bình Thuận Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018 Xem điểm chuẩn như sau

 

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Thuận, như sau:  Cách 1. Soạn tin theo tên trường   Soạn BTH Tên trường gửi 8785   Trong đó - BTH: là ký hiệu tỉnh BÌnh Thuận - Tên trường viết liền, không dấu Ví du: Xem điểm chuẩn trường Bùi Thị Xuân - Bình Thuận Soạn HS BTHBUITHIXUAN gửi 8785   Tên trường THPT Soạn tin xem dkDC17 Bắc Bình Soạn HS BTHBACBINH gửi 8785 Bùi Thị Xuân Soạn HS BTHBUITHIXUAN gửi 8785 Đức Linh Soạn HS BTHDUCLINH gửi 8785 Đức Tân Soạn HS BTHDUCTAN gửi 8785 Hàm Tân Soạn HS BTHHAMTAN gửi 8785 Hàm Thuận Bắc Soạn HS BTHHAMTHUANBAC gửi 8785 Hàm Thuận Nam Soạn HS BTHHAMTHUANNAM gửi 8785 Hoà Đa Soạn HS BTHHOADA gửi 8785 Hùng Vương Soạn HS BTHHUNGVUONG gửi 8785 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS BTHHUYNHTHUCKHANG gửi 8785 Lương Thế Vinh Soạn HS BTHLUONGTHEVINH gửi 8785 Lý Thường Kiệt Soạn HS BTHLYTHUONGKIET gửi 8785 Ngô Quyền Soạn HS BTHNGOQUYEN gửi 8785 Nguyễn Huệ Soạn HS BTHNGUYENHUE gửi 8785 Nguyễn Thị Minh Khai Soạn HS BTHNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785 Nguyễn Trường Tộ Soạn HS BTHNGUYENTRUONGTO gửi 8785 Nguyễn Văn Linh Soạn HS BTHNGUYENVANLINH gửi 8785 Nguyễn Văn Trỗi Soạn HS BTHNGUYENVANTROI gửi 8785 Phan Bội Châu Soạn HS BTHPHANBOICHAU gửi 8785 Phan Chu Trinh Soạn HS BTHPHANCHUTRINH gửi 8785 Phan Thiết Soạn HS BTHPHANTHIET gửi 8785 Quang Trung Soạn HS BTHQUANGTRUNG gửi 8785 Tánh Linh Soạn HS BTHTANHLINH gửi 8785 Tuy Phong Soạn HS BTHTUYPHONG gửi 8785   Cách 2. Soạn theo mã trường   STT Tên trường THPT Soạn tin 1 Bắc Bình Soạn HS 30707 gửi 8785 2 Bùi Thị Xuân Soạn HS 30708 gửi 8785 3 Đức Linh Soạn HS 30709 gửi 8785 4 Đức Tân Soạn HS 30710 gửi 8785 5 Hàm Tân Soạn HS 30711 gửi 8785 6 Hàm Thuận Bắc Soạn HS 30712 gửi 8785 7 Hàm Thuận Nam Soạn HS 30713 gửi 8785 8 Hoà Đa Soạn HS 30714 gửi 8785 9 Hùng Vương Soạn HS 30715 gửi 8785 10 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS 30716 gửi 8785 11 Lương Thế Vinh Soạn HS 30717 gửi 8785 12 Lý Thường Kiệt Soạn HS 30718 gửi 8785 13 Ngô Quyền Soạn HS 30719 gửi 8785 14 Nguyễn Huệ Soạn HS 30720 gửi 8785 15 Nguyễn Thị Minh Khai Soạn HS 30721 gửi 8785 16 Nguyễn Trường Tộ Soạn HS 30722 gửi 8785 17 Nguyễn Văn Linh Soạn HS 30723 gửi 8785 18 Nguyễn Văn Trỗi Soạn HS 30724 gửi 8785 19 Phan Bội Châu Soạn HS 30725 gửi 8785 20 Phan Chu Trinh Soạn HS 30726 gửi 8785 21 Phan Thiết Soạn HS 30727 gửi 8785 22 Quang Trung Soạn HS 30728 gửi 8785 23 Tánh Linh Soạn HS 30729 gửi 8785 24 Tuy Phong Soạn HS 30730 gửi 8785 Để xem điểm chuẩn lớp 10 mỗi lớp chuyên trường THPT Trần Hưng Đạo Bình Thuận, bạn soạn tin như sau: Soạn HS dấu cách mã chuyên gửi 8785 Cụ thể như sau Chuyên Trần Hưng Đạo Mã Soạn tin Toán chuyên 31984 Soạn: HS 31984 gửi 8785 Tin học chuyên 31985 Soạn: HS 31985 gửi 8785 Vật lý chuyên 31986 Soạn: HS 31986 gửi 8785 Hóa học chuyên 31987 Soạn: HS 31987 gửi 8785 Sinh học chuyên 31988 Soạn: HS 31988 gửi 8785 Ngữ văn chuyên 31989 Soạn: HS 31989 gửi 8785 Sử chuyên 31990 Soạn: HS 31990 gửi 8785 Địa chuyên 31991 Soạn: HS 31991 gửi 8785 Tiếng Anh chuyên 31992 Soạn: HS 31992 gửi 8785 Lớp không chuyên 31993 Soạn: HS 31993 gửi 8785   Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2016-2017 như sau   Trường THPT Soạn tin Bắc Bình Soạn HS 24701 gửi 8785 Bùi Thị Xuân Soạn HS 24702 gửi 8785 Đức Linh Soạn HS 24703 gửi 8785 Đức Tân Soạn HS 24704 gửi 8785 Hàm Tân Soạn HS 24705 gửi 8785 Hàm Thuận Bắc Soạn HS 24706 gửi 8785 Hàm Thuận Nam Soạn HS 24707 gửi 8785 Hoà Đa Soạn HS 24708 gửi 8785 Hùng Vương Soạn HS 24709 gửi 8785 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS 24710 gửi 8785 Lương Thế Vinh Soạn HS 24711 gửi 8785 Lý Thường Kiệt Soạn HS 24712 gửi 8785 Ngô Quyền Soạn HS 24713 gửi 8785 Nguyễn Huệ Soạn HS 24714 gửi 8785 Nguyễn Thị Minh Khai Soạn HS 24715 gửi 8785 Nguyễn Trường Tộ Soạn HS 24716 gửi 8785 Nguyễn Văn Linh Soạn HS 24717 gửi 8785 Nguyễn Văn Trỗi Soạn HS 24718 gửi 8785 Phan Bội Châu Soạn HS 24719 gửi 8785 Phan Chu Trinh Soạn HS 24720 gửi 8785 Phan Thiết Soạn HS 24721 gửi 8785 Quang Trung Soạn HS 24722 gửi 8785 Tánh Linh Soạn HS 24723 gửi 8785 Tuy Phong Soạn HS 24724 gửi 8785  Để biết Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Bình Thuận, bạn soạn tin như sau  Trường THPT Soạn tin Bắc Bình Soạn HS 16850 gửi 8785 Bùi Thị Xuân Soạn HS 16851 gửi 8785 Đức Linh Soạn HS 16852 gửi 8785 Đức Tân Soạn HS 16853 gửi 8785 Hàm Tân Soạn HS 16854 gửi 8785 Hàm Thuận Bắc Soạn HS 16855 gửi 8785 Hàm Thuận Nam Soạn HS 16856 gửi 8785 Hoà Đa Soạn HS 16857 gửi 8785 Hùng Vương Soạn HS 16858 gửi 8785 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS 16859 gửi 8785 Lương Thế Vinh Soạn HS 16860 gửi 8785 Lý Thường Kiệt Soạn HS 16861 gửi 8785 Ngô Quyền Soạn HS 16862 gửi 8785 Nguyễn Huệ Soạn HS 16863 gửi 8785 Nguyễn Thị Minh Khai Soạn HS 16864 gửi 8785 Nguyễn Trường Tộ Soạn HS 16865 gửi 8785 Nguyễn Văn Linh Soạn HS 16866 gửi 8785 Nguyễn Văn Trỗi Soạn HS 16867 gửi 8785 Phan Bội Châu Soạn HS 16868 gửi 8785 Phan Chu Trinh Soạn HS 16869 gửi 8785 Phan Thiết Soạn HS 16870 gửi 8785 Quang Trung Soạn HS 16871 gửi 8785 Tánh Linh Soạn HS 16872 gửi 8785 Tuy Phong Soạn HS 16873 gửi 8785

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...