Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Thời trang

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 Đồng Tháp

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 11:51
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Đồng Tháp

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 - 2019

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn DT Tên trường gửi 8785

 Trong đó
- DT: là ký hiệu tỉnh Đồng Tháp
- Tên trường viết liền, không dấu
Ví du: Xem điểm chuẩn trường Cao Lãnh 1 - Đồng Tháp

Soạn HS DTCaoLanh1 gửi 8785

Tên trường THPT

Soạn tin

Bình Thạnh Trung

Soạn: HS DTBINHTHANHTRUNG gửi 8785

Cao Lãnh - Thành phố

Soạn: HS DTCAOLANH-THANHPHO gửi 8785

Cao Lãnh 1

Soạn: HS DTCAOLANH1 gửi 8785

Cao Lãnh 2

Soạn: HS DTCAOLANH2 gửi 8785

Châu Thành 1

Soạn: HS DTCHAUTHANH1 gửi 8785

Châu Thành 2

Soạn: HS DTCHAUTHANH2 gửi 8785

Chu Văn An

Soạn: HS DTCHUVANAN gửi 8785

Đỗ Công Tường

Soạn: HS DTDOCONGTUONG gửi 8785

Đốc Bình Kiều

Soạn: HS DTDOCBINHKIEU gửi 8785

Giồng Thị Đam

Soạn: HS DTGIONGTHIDAM gửi 8785

Hòa Bình

Soạn: HS DTHOABINH gửi 8785

Hồng Ngự 1

Soạn: HS DTHONGNGU1 gửi 8785

Hồng Ngự 2

Soạn: HS DTHONGNGU2 gửi 8785

Hồng Ngự 3

Soạn: HS DTHONGNGU3 gửi 8785

Kiến Văn

Soạn: HS DTKIENVAN gửi 8785

Lai Vung 1

Soạn: HS DTLAIVUNG1 gửi 8785

Lai Vung 2

Soạn: HS DTLAIVUNG2 gửi 8785

Lai Vung 3

Soạn: HS DTLAIVUNG3 gửi 8785

Lấp Vò 1

Soạn: HS DTLAPVO1 gửi 8785

Lấp Vò 2

Soạn: HS DTLAPVO2 gửi 8785

Lấp Vò 3

Soạn: HS DTLAPVO3 gửi 8785

Long Khánh A

Soạn: HS DTLONGKHANHA gửi 8785

Mỹ Quí

Soạn: HS DTMYQUI gửi 8785

Nguyễn Du

Soạn: HS DTNGUYENDU gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn: HS DTNGUYENTRAI gửi 8785

Nguyễn Văn Khải

Soạn: HS DTNGUYENVANKHAI gửi 8785

Phú Điền

Soạn: HS DTPHUDIEN gửi 8785

Tam Nông

Soạn: HS DTTAMNONG gửi 8785

Tân Hồng

Soạn: HS DTTANHONG gửi 8785

Tân Phú Trung

Soạn: HS DTTANPHUTRUNG gửi 8785

Tân Thành

Soạn: HS DTTANTHANH gửi 8785

Thanh Bình 1

Soạn: HS DTTHANHBINH1 gửi 8785

Thanh Bình 2

Soạn: HS DTTHANHBINH2 gửi 8785

Tháp Mười

Soạn: HS DTTHAPMUOI gửi 8785

Thị xã Sa Đéc

Soạn: HS DTTHIXASADEC gửi 8785

Thiên Hộ Dương

Soạn: HS DTTHIENHODUONG gửi 8785

Thống Linh

Soạn: HS DTTHONGLINH gửi 8785

Tràm Chim

Soạn: HS DTTRAMCHIM gửi 8785

Trần Quốc Toản

Soạn: HS DTTRANQUOCTOAN gửi 8785

Trần Văn Năng

Soạn: HS DTTRANVANNANG gửi 8785

Trường Xuân

Soạn: HS DTTRUONGXUAN gửi 8785

 

Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

STT

Tên trường THPT

Soạn tin

1

Bình Thạnh Trung

Soạn: HS 30894 gửi 8785

2

Cao Lãnh - Thành phố

Soạn: HS 30895 gửi 8785

3

Cao Lãnh 1

Soạn: HS 30896 gửi 8785

4

Cao Lãnh 2

Soạn: HS 30897 gửi 8785

5

Châu Thành 1

Soạn: HS 30898 gửi 8785

6

Châu Thành 2

Soạn: HS 30899 gửi 8785

7

Chu Văn An

Soạn: HS 30900 gửi 8785

8

Đỗ Công Tường

Soạn: HS 30901 gửi 8785

9

Đốc Bình Kiều

Soạn: HS 30902 gửi 8785

10

Giồng Thị Đam

Soạn: HS 30903 gửi 8785

11

Hòa Bình

Soạn: HS 30904 gửi 8785

12

Hồng Ngự 1

Soạn: HS 30905 gửi 8785

13

Hồng Ngự 2

Soạn: HS 30906 gửi 8785

14

Hồng Ngự 3

Soạn: HS 30907 gửi 8785

15

Kiến Văn

Soạn: HS 30908 gửi 8785

16

Lai Vung 1

Soạn: HS 30909 gửi 8785

17

Lai Vung 2

Soạn: HS 30910 gửi 8785

18

Lai Vung 3

Soạn: HS 30911 gửi 8785

19

Lấp Vò 1

Soạn: HS 30912 gửi 8785

20

Lấp Vò 2

Soạn: HS 30913 gửi 8785

21

Lấp Vò 3

Soạn: HS 30914 gửi 8785

22

Long Khánh A

Soạn: HS 30915 gửi 8785

23

Mỹ Quí

Soạn: HS 30916 gửi 8785

24

Nguyễn Du

Soạn: HS 30917 gửi 8785

25

Nguyễn Trãi

Soạn: HS 30918 gửi 8785

26

Nguyễn Văn Khải

Soạn: HS 30919 gửi 8785

27

Phú Điền

Soạn: HS 30920 gửi 8785

28

Tam Nông

Soạn: HS 30921 gửi 8785

29

Tân Hồng

Soạn: HS 30922 gửi 8785

30

Tân Phú Trung

Soạn: HS 30923 gửi 8785

31

Tân Thành

Soạn: HS 30924 gửi 8785

32

Thanh Bình 1

Soạn: HS 30925 gửi 8785

33

Thanh Bình 2

Soạn: HS 30926 gửi 8785

34

Tháp Mười

Soạn: HS 30927 gửi 8785

35

Thị xã Sa Đéc

Soạn: HS 30928 gửi 8785

36

Thiên Hộ Dương

Soạn: HS 30929 gửi 8785

37

Thống Linh

Soạn: HS 30930 gửi 8785

38

Tràm Chim

Soạn: HS 30931 gửi 8785

39

Trần Quốc Toản

Soạn: HS 30932 gửi 8785

40

Trần Văn Năng

Soạn: HS 30933 gửi 8785

41

Trường Xuân

Soạn: HS 30934 gửi 8785

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên

 

STT

Chuyên Nguyễn Quang Diệu

Soạn tin

1

Chuyên Toán

33414

Soạn: HS 33414 gửi 8785

2

Chuyên Lý

33415

Soạn: HS 33415 gửi 8785

3

Chuyên Hóa

33416

Soạn: HS 33416 gửi 8785

4

Chuyên Sinh

33417

Soạn: HS 33417 gửi 8785

5

Chuyên Văn

33418

Soạn: HS 33418 gửi 8785

6

Chuyên Tiếng Anh

33419

Soạn: HS 33419 gửi 8785

7

Chuyên Tin

33420

Soạn: HS 33420 gửi 8785

8

Lớp không chuyên

33421

Soạn: HS 33421 gửi 8785

9

Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

-

 

10

Chuyên Toán

33422

Soạn: HS 33422 gửi 8785

11

Chuyên Lý

33423

Soạn: HS 33423 gửi 8785

12

Chuyên Hóa

33424

Soạn: HS 33424 gửi 8785

13

Chuyên Sinh

33425

Soạn: HS 33425 gửi 8785

14

Chuyên Văn

33426

Soạn: HS 33426 gửi 8785

15

Chuyên Địa

33427

Soạn: HS 33427 gửi 8785

16

Chuyên Sử

33428

Soạn: HS 33428 gửi 8785

17

Chuyên Tiếng Anh

33429

Soạn: HS 33429 gửi 8785

18

Chuyên Tin

33430

Soạn: HS 33430 gửi 8785

19

Lớp không chuyên

33431

Soạn: HS 33431 gửi 8785

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo

- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường

- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay

- Đề thi các môn năm nay

* Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 


 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp  năm học 2018-2019 bấm vào đây

điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Đồng Tháp, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...