Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Đã có Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ năm, 21 Tháng 6 2018 11:49
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Nai năm học 2018 - 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai năm học 2018-2019


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại Đồng Nai bạn soạn tin như sau:

 


Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn DNATên trường gửi 8785

 Trong đó
- DNA: là ký hiệu tỉnh Đồng Nai
- Tên trường viết liền, không dấu

Trường THPT

Soạn tin

Chu Văn An

Soạn: HS DNAChuVanAn gửi 8785

Điểu Cải

Soạn: HS DNADieuCai gửi 8785

Đoàn Kết

Soạn: HS DNADoanKet gửi 8785

Kiệm Tân

Soạn: HS DNAKiemTan gửi 8785

Lê Hồng Phong

Soạn: HS DNALeHongPhong gửi 8785

Long Khánh

Soạn: HS DNALongKhanh gửi 8785

Long Thành

Soạn: HS DNALongThanh gửi 8785

Nam Hà

Soạn: HS DNANamHa gửi 8785

Ngô Quyền

Soạn: HS DNANgoQuyen gửi 8785

Ngô Sĩ Liên

Soạn: HS DNANgoSiLien gửi 8785

Nguyễn Hữu Cảnh

Soạn: HS DNANguyenHuuCanh gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn: HS DNANguyenTrai gửi 8785

Phước Thiền

Soạn: HS DNAPhuocThien gửi 8785

Sông Ray

Soạn: HS DNASongRay gửi 8785

Tam Hiệp

Soạn: HS DNATamHiep gửi 8785

Tam Phước

Soạn: HS DNATamPhuoc gửi 8785

Tân Phú

Soạn: HS DNATanPhu gửi 8785

Thống Nhất A

Soạn: HS DNAThongNhatA gửi 8785

Thống Nhất B

Soạn: HS DNAThongNhatB gửi 8785

Trấn Biên

Soạn: HS DNATranBien gửi 8785

Trị An

Soạn: HS DNATriAn gửi 8785

Vĩnh Cửu

Soạn: HS DNAVinhCuu gửi 8785

Võ Trường Toản

Soạn: HS DNAVoTruongToan gửi 8785

Xuân Lộc

Soạn: HS DNAXuanLoc gửi 8785

Thưc hành Sư phạm

Soạn: HS DNAThuchanhsupham gửi 8785

Cách 2. Soạn theo mã trường

 

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

 

Trường THPT

Soạn tin

Chu Văn An

30830

Soạn: HS 30830 gửi 8785

Điểu Cải

30831

Soạn: HS 30831 gửi 8785

Đoàn Kết

30832

Soạn: HS 30832 gửi 8785

Kiệm Tân

30833

Soạn: HS 30833 gửi 8785

Lê Hồng Phong

30834

Soạn: HS 30834 gửi 8785

Long Khánh

30835

Soạn: HS 30835 gửi 8785

Long Thành

30836

Soạn: HS 30836 gửi 8785

Nam Hà

30837

Soạn: HS 30837 gửi 8785

Ngô Quyền

30838

Soạn: HS 30838 gửi 8785

Ngô Sĩ Liên

30839

Soạn: HS 30839 gửi 8785

Nguyễn Hữu Cảnh

30840

Soạn: HS 30840 gửi 8785

Nguyễn Trãi

30841

Soạn: HS 30841 gửi 8785

Phước Thiền

30842

Soạn: HS 30842 gửi 8785

Sông Ray

30843

Soạn: HS 30843 gửi 8785

Tam Hiệp

30844

Soạn: HS 30844 gửi 8785

Tam Phước

30845

Soạn: HS 30845 gửi 8785

Tân Phú

30846

Soạn: HS 30846 gửi 8785

Thống Nhất A

30847

Soạn: HS 30847 gửi 8785

Thống Nhất B

30848

Soạn: HS 30848 gửi 8785

Trấn Biên

30849

Soạn: HS 30849 gửi 8785

Trị An

30850

Soạn: HS 30850 gửi 8785

Vĩnh Cửu

30851

Soạn: HS 30851 gửi 8785

Võ Trường Toản

30852

Soạn: HS 30852 gửi 8785

Xuân Lộc

30853

Soạn: HS 30853 gửi 8785

Thưc hành SP

35735

Soạn: HS 35735 gửi 8785

 

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 


Xem điểm thi vào lớp 10 Đồng Nai bấm vào đây

 

Xem điểm chuẩn trúng tuyển trường chuyên Lương Thế Vinh (Chính thức)


Soạn: HS mãmônchuyên gửi 8785

 

STT

Chuyên Lương Thế Vinh

Soạn tin

1

chuyên Toán

33432

Soạn: HS 33432 gửi 8785

2

chuyên Lý

33433

Soạn: HS 33433 gửi 8785

3

chuyên Hóa

33434

Soạn: HS 33434 gửi 8785

4

chuyên Sinh

33435

Soạn: HS 33435 gửi 8785

5

chuyên Tin

33436

Soạn: HS 33436 gửi 8785

6

chuyên Anh

33437

Soạn: HS 33437 gửi 8785

7

chuyên Pháp

33438

Soạn: HS 33438 gửi 8785

8

chuyên Văn

33439

Soạn: HS 33439 gửi 8785

9

chuyên Sử

33440

Soạn: HS 33440 gửi 8785

10

chuyên Địa

33441

Soạn: HS 33441 gửi 8785

11

không chuyên

33442

Soạn: HS 33442 gửi 8785

 

Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dữ liệu năm 2017-2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai năm học 2018-2019

 

Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai  năm học 2018-2019 bấm vào dây

điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Đồng Nai, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

 

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Nai năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Nai  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 

Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dữ liệu năm 2017-2018

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...