Quay về Bạn đang ở trang: Home Thì thầm Bạn trẻ cuộc sống Thời trang Tư vấn Tư vấn học đường Tư vấn tuyển sinh Điểm vào 10 năm 2016 Điểm chuẩn vào 10 năm 2017 Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời trang

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Được đăng ngày Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017 09:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật dữ liệu

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2016 như sau

Điểm chuẩn Nguyện Vọng 1 các trường THPT

TT

Trường

Soạn tin

1

Trường THPT Phan Đăng Lưu

Soạn: HS 23145 gửi 8785

2

Trường THPT Thuận An

Soạn: HS 23146 gửi 8785

3

Trường THPT Nguyễn Huệ

 

 

Học sinh Tiếng Anh

Soạn: HS 23146 gửi 8785

 

Học sinh Tiếng Pháp

Soạn: HS 23147 gửi 8785

 

Học sinh Tiếng Nhật

Soạn: HS 23148 gửi 8785

4

Trường THPT Hai Bà Trưng

 

 

Học sinh Tiếng Anh

Soạn: HS 23148 gửi 8785

 

Học sinh Tiếng Nhật

Soạn: HS 23149 gửi 8785

5

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

 

 

Học sinh Tiếng Anh

Soạn: HS 23150 gửi 8785

 

Học sinh Tiếng Pháp

Soạn: HS 23151 gửi 8785

6

Trường THPT Cao Thắng

Soạn: HS 23152 gửi 8785

7

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Soạn: HS 23153 gửi 8785

Điểm chuẩn Nguyện Vọng 2 các trường THPT

1

Trường THPT Thuận An

 

 

  - Từ THPT Phan Đăng Lưu

Soạn: HS 23154 gửi 8785

2

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

 

 

- Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh)

Soạn: HS 23155 gửi 8785

 

 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh)

Soạn: HS 23156 gửi 8785

 

 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp)

Soạn: HS 23157 gửi 8785

3

Trường THPT Cao Thắng

 

 

 - Từ THPT Nguyễn Huệ

Soạn: HS 23158 gửi 8785

 

 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)

Soạn: HS 23159 gửi 8785

 

 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)

Soạn: HS 23160 gửi 8785

 

 - Từ THPT Nguyễn Trường Tộ

Soạn: HS 23161 gửi 8785

4

Trường THPT Bùi Thị Xuân

 

 

 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh)

Soạn: HS 23162 gửi 8785

 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)

Soạn: HS 23163 gửi 8785

 - Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh)

Soạn: HS 23164 gửi 8785

 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)

Soạn: HS 23165 gửi 8785

 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật)

Soạn: HS 23166 gửi 8785

Trường Chuyên Quốc học Huế

 

1) Chuyên Toán

Soạn: HS 23167 gửi 8785

 

2) Chuyên Văn

Soạn: HS 23168 gửi 8785

 

3) Chuyên Anh

Soạn: HS 23169 gửi 8785

 

4) Chuyên Lý

Soạn: HS 23170 gửi 8785

 

5) Chuyên Hoá

Soạn: HS 23171 gửi 8785

 

6) Chuyên Sinh

Soạn: HS 23172 gửi 8785

 

7) Chuyên Sử

Soạn: HS 23173 gửi 8785

 

8) Chuyên Địa

Soạn: HS 23174 gửi 8785

 

9) Chuyên Tin

Soạn: HS 23175 gửi 8785

 

10) Chuyên Pháp

Soạn: HS 23176 gửi 8785

 

11) Chuyên Nhật

Soạn: HS 23177 gửi 8785

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...