Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Ninh Bình

Được đăng ngày Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 01:57
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Ngày 13/6/2017 Sở GDĐT Ninh Bình đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Ninh Bình. Để Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Ninh Bình bạn thực hiện như sau

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Ninh Bình năm học 2017 - 2018

 Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT Công lập tỉnh Ninh Bình như sau:

STT

Trường

Soạn tin

1

Bình Minh

31866

Soạn HS 31866 gửi 8785

2

Dân tộc Nội trú

31867

Soạn HS 31867 gửi 8785

3

Đinh Tiên Hoàng

31868

Soạn HS 31868 gửi 8785

4

Gia Viễn A

31869

Soạn HS 31869 gửi 8785

5

Gia Viễn B

31870

Soạn HS 31870 gửi 8785

6

Gia Viễn C

31871

Soạn HS 31871 gửi 8785

7

Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư

31872

Soạn HS 31872 gửi 8785

8

Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB

31873

Soạn HS 31873 gửi 8785

9

Kim Sơn A

31874

Soạn HS 31874 gửi 8785

10

Kim Sơn B

31875

Soạn HS 31875 gửi 8785

11

Kim Sơn C

31876

Soạn HS 31876 gửi 8785

23

Ngô Thì Nhậm

31877

Soạn HS 31877 gửi 8785

12

Nguyễn Huệ

31878

Soạn HS 31878 gửi 8785

13

Nho Quan A

31879

Soạn HS 31879 gửi 8785

14

Nho Quan B

31880

Soạn HS 31880 gửi 8785

15

Nho Quan C

31881

Soạn HS 31881 gửi 8785

16

Ninh Bình – Bạc Liêu

31882

Soạn HS 31882 gửi 8785

17

Tạ Uyên

31883

Soạn HS 31883 gửi 8785

18

Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư

31884

Soạn HS 31884 gửi 8785

19

Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB

31885

Soạn HS 31885 gửi 8785

24

Vũ Duy Thanh

31886

Soạn HS 31886 gửi 8785

20

Yên Khánh A

31887

Soạn HS 31887 gửi 8785

25

Yên Khánh B

31888

Soạn HS 31888 gửi 8785

21

Yên Mô A

31889

Soạn HS 31889 gửi 8785

22

Yên Mô B

31890

Soạn HS 31890 gửi 8785

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...