Thời trang

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Hải Dương

Được đăng ngày Thứ tư, 17 Tháng 5 2017 23:24
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Hải Dương. Đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn năm 2016 như sau

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Hải Dương năm 2016

 

Soạn: HS dấucách Mã trường gửi 8785

 Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 mỗi trường THPT thuộc Tỉnh Hải Dương như sau:  

STT

Tên – Mã trường THPT

Soạn tin xem DC2016

1

Bến Tắm

6021001

Soạn HS 6021001 gửi 8785

2

Bình Giang

6021002

Soạn HS 6021002 gửi 8785

3

Cẩm Giàng

6021003

Soạn HS 6021003 gửi 8785

4

Cẩm Giàng II

6021004

Soạn HS 6021004 gửi 8785

5

Cầu Xe

6021005

Soạn HS 6021005 gửi 8785

6

Chí Linh

6021006

Soạn HS 6021006 gửi 8785

7

Đoàn Thượng

6021007

Soạn HS 6021007 gửi 8785

8

Đồng Gia

6021008

Soạn HS 6021008 gửi 8785

9

Đường An

6021009

Soạn HS 6021009 gửi 8785

10

Gia Lộc

6021010

Soạn HS 6021010 gửi 8785

11

Gia Lộc II

6021011

Soạn HS 6021011 gửi 8785

12

Hà Bắc

6021012

Soạn HS 6021012 gửi 8785

13

Hà Đông

6021013

Soạn HS 6021013 gửi 8785

14

Hoàng Văn Thụ

6021014

Soạn HS 6021014 gửi 8785

15

Hồng Quang

6021015

Soạn HS 6021015 gửi 8785

16

Hưng Đạo

6021016

Soạn HS 6021016 gửi 8785

17

Kẻ Sặt

6021017

Soạn HS 6021017 gửi 8785

18

Khúc Thừa Dụ

6021018

Soạn HS 6021018 gửi 8785

19

Kim Thành

6021019

Soạn HS 6021019 gửi 8785

20

Kim Thành II

6021020

Soạn HS 6021020 gửi 8785

21

Kinh Môn

6021021

Soạn HS 6021021 gửi 8785

22

Kinh Môn II

6021022

Soạn HS 6021022 gửi 8785

23

Mạc Đĩnh Chi

6021023

Soạn HS 6021023 gửi 8785

24

Nam Sách

6021024

Soạn HS 6021024 gửi 8785

25

Nam Sách II

6021025

Soạn Hs 6021025 gửi 8785

26

Nguyễn Bỉnh Khiêm

6021026

Soạn HS 6021026 gửi 8785

27

Nguyễn Du

6021027

Soạn HS 6021027 gửi 8785

28

Nhị Chiểu

6021028

Soạn HS 6021028 gửi 8785

29

Ninh Giang

6021029

Soạn HS 6021029 gửi 8785

30

Phả Lại

6021030

Soạn HS 6021030 gửi 8785

31

Phúc Thành

6021031

Soạn HS 6021031 gửi 8785

32

Quang Trung

6021032

Soạn HS 6021032 gửi 8785

33

Thanh Bình

6021033

Soạn HS 6021033 gửi 8785

34

Thanh Hà

6021034

Soạn HS 6021034 gửi 8785

35

Thanh Miện

6021035

Soạn HS 6021035 gửi 8785

36

Thanh Miện II

6021036

Soạn Hs 6021036 gửi 8785

37

Thanh Miện III

6021037

Soạn HS 6021037 gửi 8785

38

Trần Phú

6021038

Soạn HS 6021038 gửi 8785

39

Tứ Kỳ

6021039

Soạn HS 6021039 gửi 8785

40

Tuệ Tĩnh

6021040

Soạn HS 6021040 gửi 8785

41

Chuyên Nguyễn Trãi

 

 

42

Chuyên Toán

6021042

Soạn HS 6021042 gửi 8785

43

Chuyên Tin

6021043

Soạn HS 6021043 gửi 8785

44

Chuyên Vật lý

6021044

Soạn HS 6021044 gửi 8785

45

Chuyên Hóa học

6021045

Soạn HS 6021045 gửi 8785

46

Chuyên Sinh

6021046

Soạn HS 6021046 gửi 8785

47

Chuyên Ngữ văn

6021047

Soạn HS 6021047 gửi 8785

48

Chuyên Sử

6021048

Soạn HS 6021048 gửi 8785

49

Chuyên Địa

6021049

Soạn HS 6021049 gửi 8785

50

Chuyên Tiếng Anh

6021050

Soạn HS 6021050 gửi 8785

51

Chuyên Tiếng Pháp

6021051

Soạn HS 6021051 gửi 8785

52

Chuyên Tiếng Nga

6021052

Soạn HS 6021052 gửi 8785

53

Lớp không chuyên

6021053

Soạn HS 6021053 gửi 8785

 

 

Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào 10, điểm chuẩn vào 10, Xem điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Hải Dương


Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...