Thứ 628042017

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thì thầm Bạn trẻ cuộc sống Thời trang Tư vấn Tư vấn học đường Tư vấn tuyển sinh Điểm vào 10 năm 2016 Điểm chuẩn vào 10 năm 2017 Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Đồng Tháp

Thời trang

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Đồng Tháp

Được đăng ngày Chủ nhật, 19 Tháng 3 2017 21:51
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Đồng Tháp

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật dữ liệu

Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 Đồng Tháp như sau

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2016 - 2017 

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp

I. Để biết điểm chuẩn trường chuyên Đồng Tháp, bạn soạn tin như sau:

 


 

Trường THPT

Soạn tin

Chuyên Nguyễn Quang Diệu

 

Chuyên Toán

Soạn: HS 200070 gửi 8785

Chuyên Lý

Soạn: HS 200071 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 200072 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 200073 gửi 8785

Chuyên Văn

Soạn: HS 200074 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 200075 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 200076 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn: HS 200077 gửi 8785

Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

 

Chuyên Toán

Soạn: HS 200078 gửi 8785

Chuyên Lý

Soạn: HS 200079 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 200080 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 200081 gửi 8785

Chuyên Văn

Soạn: HS 200082 gửi 8785

Chuyên Địa

Soạn: HS 200083 gửi 8785

Chuyên Sử

Soạn: HS 200084 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 200085 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 200086 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn: HS 200087 gửi 8785

 II. Để biết điểm chuẩn các trường THPT tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau: 

Trường THPT

Soạn tin

Bình Thạnh Trung

Soạn: HS 23789 gửi 8785

Giồng Thị Đam

Soạn: HS 23790 gửi 8785

Hòa Bình

Soạn: HS 23791 gửi 8785

Hồng Ngự 1

Soạn: HS 23792 gửi 8785

Hồng Ngự 2

Soạn: HS 23793 gửi 8785

Hồng Ngự 3

Soạn: HS 23794 gửi 8785

Kiến Văn

Soạn: HS 23795 gửi 8785

Lai Vung 1

Soạn: HS 23796 gửi 8785

Lai Vung 2

Soạn: HS 23797 gửi 8785

Lai Vung 3

Soạn: HS 23798 gửi 8785

Lấp Vò 1

Soạn: HS 23799 gửi 8785

Cao Lãnh - Thành phố

Soạn: HS 23800 gửi 8785

Lấp Vò 2

Soạn: HS 23801 gửi 8785

Lấp Vò 3

Soạn: HS 23802 gửi 8785

Long Khánh A

Soạn: HS 23803 gửi 8785

Mỹ Quí

Soạn: HS 23804 gửi 8785

Nguyễn Du

Soạn: HS 23805 gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn: HS 23806 gửi 8785

Nguyễn Văn Khải

Soạn: HS 23807 gửi 8785

Phú Điền

Soạn: HS 23808 gửi 8785

Tam Nông

Soạn: HS 23809 gửi 8785

Tân Hồng

Soạn: HS 23810 gửi 8785

Cao Lãnh 1

Soạn: HS 23811 gửi 8785

Tân Phú Trung

Soạn: HS 23812 gửi 8785

Tân Thành

Soạn: HS 23813 gửi 8785

Thanh Bình 1

Soạn: HS 23814 gửi 8785

Thanh Bình 2

Soạn: HS 23815 gửi 8785

Tháp Mười

Soạn: HS 23816 gửi 8785

Thị xã Sa Đéc

Soạn: HS 23817 gửi 8785

Thiên Hộ Dương

Soạn: HS 23818 gửi 8785

Thống Linh

Soạn: HS 23819 gửi 8785

Tràm Chim

Soạn: HS 23820 gửi 8785

Trần Quốc Toản

Soạn: HS 23821 gửi 8785

Cao Lãnh 2

Soạn: HS 23822 gửi 8785

Trần Văn Năng

Soạn: HS 23823 gửi 8785

Trường Xuân

Soạn: HS 23824 gửi 8785

Châu Thành 1

Soạn: HS 23825 gửi 8785

Châu Thành 2

Soạn: HS 23826 gửi 8785

Chu Văn An

Soạn: HS 23827 gửi 8785

Đỗ Công Tường

Soạn: HS 23828 gửi 8785

Đốc Bình Kiều

Soạn: HS 23829 gửi 8785

  Để biết Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Đồng Tháp, bạn soạn tin như sau 

Trường
Soạn tin
THPT Cao Lãnh - TPhố
Soạn HS 17035 gửi 8785
THPT Cao Lãnh 1
Soạn HS 17036 gửi 8785
THPT Cao Lãnh 2
Soạn HS 17037 gửi 8785
THPT Châu Thành 1
Soạn HS 17038 gửi 8785
THPT Châu Thành 2
Soạn HS 17039 gửi 8785
THPT Chu Văn An
Soạn HS 17040 gửi 8785
THPT Đỗ Công Tường
Soạn HS 17041 gửi 8785
THPT Đốc Bình Kiều
Soạn HS 17042 gửi 8785
THPT Giồng Thị Đam
Soạn HS 17043 gửi 8785
THPT Hồng Ngự 1
Soạn HS 17044 gửi 8785
THPT Hồng Ngự 2
Soạn HS 17045 gửi 8785
THPT Hồng Ngự 3
Soạn HS 17046 gửi 8785
THPT Kiến Văn
Soạn HS 17047 gửi 8785
THPT Lai Vung 1
Soạn HS 17048 gửi 8785
THPT Lai Vung 2
Soạn HS 17049 gửi 8785
THPT Lai Vung 3
Soạn HS 17050 gửi 8785
THPT Lấp Vò 1
Soạn HS 17051 gửi 8785
THPT Lấp Vò 2
Soạn HS 17052 gửi 8785
THPT Lấp Vò 3
Soạn HS 17053 gửi 8785
THPT Long Khánh A
Soạn HS 17054 gửi 8785
THPT Mỹ Quí
Soạn HS 17055 gửi 8785
THPT Nguyễn Du
Soạn HS 17056 gửi 8785
THPT Nguyễn Trãi
Soạn HS 17057 gửi 8785
THPT Phú Điền
Soạn HS 17058 gửi 8785
THPT Tam Nông
Soạn HS 17059 gửi 8785
THPT Tân Hồng
Soạn HS 17060 gửi 8785
THPT Tân Phú Trung
Soạn HS 17061 gửi 8785
THPT Tân Thành
Soạn HS 17062 gửi 8785
THPT Thanh Bình 1
Soạn HS 17063 gửi 8785
THPT Thanh Bình 2
Soạn HS 17064 gửi 8785
THPT Tháp Mười
Soạn HS 17065 gửi 8785
THPT Thị xã Sa Đéc
Soạn HS 17066 gửi 8785
THPT Thiên Hộ Dương
Soạn HS 17067 gửi 8785
THPT Thống Linh
Soạn HS 17068 gửi 8785
THPT Tràm Chim
Soạn HS 17069 gửi 8785
THPT Trần Quốc Toản
Soạn HS 17070 gửi 8785
THPT Trần Văn Năng
Soạn HS 17071 gửi 8785
THPT Trường Xuân
Soạn HS 17072 gửi 8785
THPT-THCS Bình Thạnh Trung
Soạn HS 17073 gửi 8785
THPT-THCS Hòa Bình
Soạn HS 17074 gửi 8785
THPT-THCS Nguyễn Văn Khải
Soạn HS 17075 gửi 8785

 

Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Đồng Tháp: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Đồng Tháp bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)

Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Tháp công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.

Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Đồng Tháp khi Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Tháp có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.

 

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Đồng Tháp, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Đồng Tháp, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...