Thời trang

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Đồng Nai

Được đăng ngày Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 11:49
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Nai năm học 2017 - 2018

 

Đang cập nhật dữ liêu

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 như sau

Tên trường

Soạn tin

Ngô Quyền

Soạn HS 23178 gửi 8785

Nam Hà

Soạn HS 23179 gửi 8785

Chu Văn An

Soạn HS 23180 gửi 8785

Tam Hiệp

Soạn HS 23181 gửi 8785

Trấn Biên

Soạn HS 23182 gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn HS 23183 gửi 8785

Lê Hồng Phong

Soạn HS 23184 gửi 8785

Nguyễn Hữu Cảnh

Soạn HS 23185 gửi 8785

Tam Phước

Soạn HS 23186 gửi 8785

Thực hành Sư phạm

Soạn HS 23187 gửi 8785

Sông Ray

Soạn HS 23188 gửi 8785

Võ Trường Toản

Soạn HS 23189 gửi 8785

Điểu Cải

Soạn HS 23190 gửi 8785

Tân Phú

Soạn HS 23191 gửi 8785

 Long Khánh

Soạn HS 23192 gửi 8785

Long Thành

Soạn HS 23193 gửi 8785

Phước Thiền

Soạn HS 23194 gửi 8785

Thống Nhất A

Soạn HS 23195 gửi 8785

Ngô Sỹ Liên

Soạn HS 23196 gửi 8785

Thống Nhất

Soạn HS 23197 gửi 8785

Kiệm Tân

Soạn HS 23198 gửi 8785

Đoàn Kết

Soạn HS 23199 gửi 8785

Trị An

Soạn HS 23200 gửi 8785

Xuân Lộc

Soạn HS 23201 gửi 8785

 

Chuyên Lương Thế Vinh

Soạn tin

chuyên Toán - LTV

Soạn: HS 23232 gửi 8785

chuyên Lý - LTV

Soạn: HS 23233 gửi 8785

chuyên Hóa - LTV

Soạn: HS 23234 gửi 8785

chuyên Sinh - LTV

Soạn: HS 23235 gửi 8785

chuyên Tin - LTV

Soạn: HS 23236 gửi 8785

chuyên Anh - LTV

Soạn: HS 23237 gửi 8785

chuyên Pháp - LTV

Soạn: HS 23238 gửi 8785

chuyên Văn - LTV

Soạn: HS 23239 gửi 8785

chuyên Sử - LTV

Soạn: HS 23240 gửi 8785

chuyên Địa - LTV

Soạn: HS 23241 gửi 8785

không chuyên - LTV

Soạn: HS 23242 gửi 8785

 

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...