Quay về Bạn đang ở trang: Home Thì thầm Bạn trẻ cuộc sống Thời trang Tư vấn Tư vấn học đường Tư vấn tuyển sinh Điểm vào 10 năm 2016 Điểm chuẩn vào 10 năm 2017 Xem điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Tỉnh An giang năm học 2017 - 2018

Thời trang

Xem điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Tỉnh An giang năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 01:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh An giang

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An giang năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật dữ liệu

Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tỉnh An Giang năm 2016-2017 như sau

Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh An giang như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Chuyên Tỉnh An Giang

 

STT

Trường THPT

Soạn tin

20

Thoại Ngọc Hầu

 

21

Toán chuyên

Soạn: HS 24074 gửi 8785

22

Tin học chuyên

Soạn: HS 24075 gửi 8785

23

Vật lý chuyên

Soạn: HS 24076 gửi 8785

24

Hóa học chuyên

Soạn: HS 24077 gửi 8785

25

Sinh học chuyên

Soạn: HS 24078 gửi 8785

26

Tiếng Anh chuyên

Soạn: HS 24079 gửi 8785

27

Ngữ văn chuyên

Soạn: HS 24080 gửi 8785

28

Lịch sử chuyên

Soạn: HS 24081 gửi 8785

29

Địa chuyên

Soạn: HS 24082 gửi 8785

30

Lớp không chuyên

Soạn: HS 24083 gửi 8785

28

Thủ Khoa Nghĩa

Soạn: HS  gửi 8785

29

Toán chuyên

Soạn: HS 24084 gửi 8785

30

Tin học chuyên

Soạn: HS 24085 gửi 8785

31

Vật lý chuyên

Soạn: HS 24086 gửi 8785

32

Hóa học chuyên

Soạn: HS 24087 gửi 8785

33

Tiếng Anh chuyên

Soạn: HS 24088 gửi 8785

34

Ngữ văn chuyên

Soạn: HS 24089 gửi 8785

35

Lịch sử chuyên

Soạn: HS 24090 gửi 8785

36

Địa chuyên

Soạn: HS 24091 gửi 8785

37

Sinh học chuyên

Soạn: HS 24092 gửi 8785

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...