Thứ 216072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tư vấn Tư vấn học đường Tư vấn tuyển sinh Xem điểm thi năm 2017 Điểm chuẩn đại học năm 2018 Đã có điểm chuẩn Trường ĐH Văn Lang DVL 2018

Đã có điểm chuẩn Trường ĐH Văn Lang DVL 2018

Được đăng ngày Chủ nhật, 01 Tháng 7 2018 21:55
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Trường ĐH Văn Lang Công bố mức điểm trúng tuyển cho 20 ngành (bảng điểm chi tiết bên dưới), riêng 7 ngành có môn thi năng khiếu sẽ được thông báo kết quả sau khi thí sinh bổ sung điểm thi năng khiếu trong tháng 7/2018).

 Xem điểm chuẩn trúng tuyển Chi tiết điểm trúng tuyển từng ngành theo tổ hợp môn như sau:

Soạn HS daucach DVL+ Mã ngành + Tổ hợp gửi 8785

Trong đó

- DVL là mã trường Đại học Văn Lang

- Mã ngành theo quy định của trường

- Tổ hợp: Là tổ hợp xét tuyển

Ví dụ: Bạn muốn xem điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh, mã 7220201 tổ hợp D01(Toán, Văn, Anh)

Soạn tin:  HS DVL7220202D01 gửi 8785

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp

Soạn tin

1

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201

D01

Soạn HS daucach DVL722020129 gửi 8785

 

 

7220201

D08

Soạn HS daucach DVL722020129 gửi 8785

 

 

7220201

D10

Soạn HS daucach DVL722020129 gửi 8785

2

Văn học(ứng dụng)

7229030

C00

Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785

 

 

7229030

D01

Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785

 

 

7229030

D14

Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785

 

 

7229030

D66

Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785

3

Tâm lý học

7310401

B00

Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785

 

 

7310401

B03

Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785

 

 

7310401

C00

Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785

 

 

7310401

D01

Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785

4

Đông phương học

7310608

A01

Soạn HS daucach DVL731060822 gửi 8785

 

 

7310608

C00

Soạn HS daucach DVL731060822 gửi 8785

 

 

7310608

D01

Soạn HS daucach DVL731060822 gửi 8785

5

Quan hệ Công chúng

7320108

A00

Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785

 

 

7320108

A01

Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785

 

 

7320108

C00

Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785

 

 

7320108

D01

Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785

6

Quản trị kinh doanh

7340101

A00

Soạn HS daucach DVL734010123 gửi 8785

 

 

7340101

A01

Soạn HS daucach DVL734010123 gửi 8785

 

 

7340101

C04

Soạn HS daucach DVL734010122 gửi 8785

 

 

7340101

D01

Soạn HS daucach DVL734010122 gửi 8785

7

Kinh doanh thương mại

7340121

A00

Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785

 

 

7340121

A01

Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785

 

 

7340121

D01

Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785

 

 

7340121

D10

Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785

8

Tài chính - ngân hàng

7340201

A00

Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785

 

 

7340201

A01

Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785

 

 

7340201

C04

Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785

 

 

7340201

D01

Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785

9

Kế toán

7340301

A00

Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785

 

 

7340301

A01

Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785

 

 

7340301

D01

Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785

 

 

7340301

D10

Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785

10

Luật kinh tế

7380107

A00

Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785

 

 

7380107

A01

Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785

 

 

7380107

C00

Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785

 

 

7380107

D01

Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785

11

Công nghệ Sinh học

7420201

A00

Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785

 

 

7420201

A02

Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785

 

 

7420201

B00

Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785

 

 

7420201

D08

Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785

12

Kỹ thuật Phần mềm

7480103

A00

Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785

 

 

7480103

A01

Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785

 

 

7480103

D01

Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785

 

 

7480103

D10

Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785

13

Công nghệ thông tin

7480201

A00

Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785

 

 

7480201

A01

Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785

 

 

7480201

D01

Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785

 

 

7480201

D10

Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785

14

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

7510406

A00

Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785

 

 

7510406

B00

Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785

 

 

7510406

D07

Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785

 

 

7510406

D08

Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785

15

Kỹ thuật Nhiệt

7520115

A00

Soạn HS daucach DVL752011518 gửi 8785

 

 

7520115

A01

Soạn HS daucach DVL752011518 gửi 8785

 

 

7520115

D07

Soạn HS daucach DVL752011518 gửi 8785

16

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00

Soạn HS daucach DVL758020118 gửi 8785

 

 

7580201

A01

Soạn HS daucach DVL758020118 gửi 8785

17

Điều dưỡng

7720301

B00

Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785

 

 

7720301

C08

Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785

 

 

7720301

D07

Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785

 

 

7720301

D08

Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785

18

Lỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

A00

Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785

 

 

7720601

B00

Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785

 

 

7720601

D07

Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785

 

 

7720601

D08

Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785

19

Quản trị DV du lịch lữ hành

7810103

A00

Soạn HS daucach DVL781010322 gửi 8785

 

 

7810103

A01

Soạn HS daucach DVL781010322 gửi 8785

 

 

7810103

D01

Soạn HS daucach DVL781010320 gửi 8785

 

 

7810103

D3

Soạn HS daucach DVL781010318 gửi 8785

20

Quản trị khách sạn

7810201

A00

Soạn HS daucach DVL781020123 gửi 8785

 

 

7810201

A01

Soạn HS daucach DVL781020123 gửi 8785

 

 

7810201

C01

Soạn HS daucach DVL781020121 gửi 8785

 

 

7810201

C03

Soạn HS daucach DVL781020118 gửi 8785

 

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật điểm chuẩn các trường khác, mời các bạn thường xuyên truy cập Soidiemchontruong để xem

Điểm chuẩn Đại học 2018, khối xã hội, Ngành kinh tế 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...