Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Di truyền học phân tử và tế bào Trình bày cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN)

Trình bày cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN)

Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 22:57
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Trình bày cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN)

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

 

 

Cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN)

 

a. Vị trí

 - Diễn ra trong nhân tế bào (hoặc vùng nhân)

 b. Diễn biến

 - Bước 1. Khởi đầu: Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’→ 5’ và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu.

 - Bước 2. Kéo dài chuỗi ARN: Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc trên gen có chiều 3’ → 5’ và các nuclêôtit trong môi trường nội bào liên kết với các nucluotit trên mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung:

 U môi trường liên kết với A trên mạch gốc của gen

 A môi trường liên kết với T  trên mạch gốc của gen

 X môi trường liên kết với G trên mạch gốc của gen

 G môi trường liên kết với X trên mạch gốc của gen

 - Bước 3. Kết thúc Khi Enzym di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN: được giải phóng. Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn ngay lại.

 Ở sinh vật nhân sơ, mARN sau phiên mã được dùng trực tiếp làm khuôn tổng hợp prôtêin.

 Ở sinh vật nhân thực, mARN sau phiên mã được cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn êxôn tạo mARN trưởng thành rồi đi qua màng nhân ra tế bào chất làm khuôn tổng

 

Bài tập di truyền phân tử (ADN, ARN, Protein)

Phương pháp giải bài tập về ADN - ARN

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...