thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Di truyền học phân tử và tế bào Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể ở Sinh vật nhân thực

Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể ở Sinh vật nhân thực

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 08:24
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi: Trình bày hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể ở Sinh vật nhân thực

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Đặc điểm

Nội dung

1. Thành phần cấu tạo

- ADN liên kết với các loại prôtêin khác nhau (Chủ yếu histôn)

2. Kích thước

- Nhỏ, chỉ quan sát được trên kính hiến vi.

3. Các phần

+ Vùng đầu mút

+ Tâm động

 

+ Tình tự khởi đầu

- Đầu mút + tâm động + trình tự khởi đầu nhân đôi ADN.

+ Bảo vệ Nhiễm sắc thể, làm các nhiễm sắc thể không dính nhau.

+ Liên kết thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào.

+ Bắt đầu nhân đôi ADN

4. Đặc điểm

 

- Kỳ giữa của nguyên phân, nhiễm sắc thể co xoắn cực đại.

- Hình thái, số lượng, kích thước đặc trưng cho loài.

- Đa số các loài, nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp (Cặp nhiễm sắc thể tương đồng)

- Có hai loại nhiễm sắc thể: nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

Photobucket
 
Nhiễm sắc thể 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...