thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Di truyền học phân tử và tế bào Cơ chế phát sinh đột biến gen

Cơ chế phát sinh đột biến gen

Được đăng ngày Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 16:44
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi: Trình bày cơ chế phát sinh đột biến gen?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Cơ chế phát sinh

- Do rối loạn quá trình phân bào.

Có thể xảy ra trong nguyên phân tạo thể khảm hoặc giảm phân kết hợp với thụ tinh

a. Xảy ra trong giảm phân kết hợp với thụ tinh

- Trong giảm phân: Các tác nhân gây đột biến gây ra sự không phân li của một hay một số cặp nhiễm sắc thể tạo ra các giao tử không bình thường (thừa hay thiếu NST).

- Trong thụ tinh: Sự kết hợp của giao tử không bình thường với giao tử bình thường hoặc giữa các giao tử không bình thường với nhau sẽ tạo ra các đột biến lệch bội.

b. Xảy ra trong nguyên phân (Ở tế bào sinh dưỡng)

- Do sự phân ly không bình thường của các cặp NST trong nguyên phân hình thành tế bào lệch bội.

- Tế bào lệch bội tiếp tục nguyên phân làm cho 1 phần cơ thể có các tế bào bị lệch bội tạo ra thể khảm.

Photobucket

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...