thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Di truyền học phân tử và tế bào Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 08:31
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi: Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

- Các tác nhân gây đột biến ảnh hưởng đến quá trình tiếp hợp, trao đổi chéo...hoặc trực tiếp gây đứt gãy nhiễm sắc thể làm phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể. 
- Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến lặp đoạn và mất đoạn. 
- Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thực chất là sự sắp xếp lại cả nhóm gen (đảo đoạn) hoặc làm giảm (mất đoạn) hay tăng số lượng gen (lặp đoạn) trên nhiễm sắc thể. Loại đột biến này có thể quan sát trực tiếp trên nhiễm sắc thể của tiêu bản đã nhuộm màu.
Photobucket
 
Xem video minh họa đột biến cấu trúc NST 

Chuyển đoạn NST

Đảo đoạn NST

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...