Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Ngoại ngữ THPT SKKN môn Tiếng Anh THPT

SKKN môn Tiếng Anh THPT

Được đăng ngày Thứ năm, 15 Tháng 9 2016 20:36
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THPT

 

Mã SKKN

Tên SKKN

Tải về

 1208001

 Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh bằng việc sử dụng thủ thuật kịch trong giảng dạy Tiếng Anh

Download

 1104002

 SKKN Tiếng Anh: biện pháp giúp học sinh học tốt phần kỹ năng nghe môn Tiếng Anh ở trường THPT

Download

 1104003

 Các hoạt động dạy học đọc hiểu Tiếng Anh cho học sinh THPT theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

Download

 1208004

 SKKN Tiếng Anh: một số biện pháp dạy học tích cực giúp nâng cao kết quả mỗi giờ dạy Tiếng Anh tại lớp 12D

Download

 1208005

 Những hoạt động trên lớp của giáo viên Tiếng Anh trong giờ dạy Tiếng Anh lớp 11 giúp  học sinh có kỹ năng viết đoạn văn tốt

Download

 1208006

 Reading to Speak: Integrating Oral Communication kills

Download

 1208007

Ttổ chức trề chơi trong giờ Tiếng Anh nhằm nâng cao hứng thú của học sinh khi học Tiếng Anh

Download

 1208009

Nghiên cứu tác động của việc tổ chức các hoạt động theo nhóm trong lớp học đối với hành vi thực hiện nhiệm vụ của mỗi thành viên nhóm trong tiết học nói môn Tiếng Anh

Download

 1208010

 Sử dụng những trề chơi ngôn ngữ giúp nâng cao hứng thú cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh

Download

 1208012

Đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

Download

 1208013

 Classifying of teaching and studying English writing skill based on the new English 10 textbook 

Download

 1208015

 Some useful teaching ethods

Download

 1208014

 Làm thế nào để dạy kỹ năng đọc môn Tiếng Anh cho học sinh THPT cể hiệu quả?

Download

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...