Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Lao động-Du học Nhật Đất nước con người Nhật Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội

Được đăng ngày Thứ tư, 26 Tháng 4 2017 21:37
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

- Chúng tôi là giáo viên Tổng phụ trách Đội, xin hỏi cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với chúng tôi được áp dụng như thế nào?

* Trả lời:

Trường hợp của các bạn, nếu đủ điều kiện được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ thì sẽ được áp dụng theo Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập".

Cụ thể theo Điều 4, có nêu: Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:

- Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

- Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%;

- Tiền lương 1 giờ dạy:

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 1 giờ dạy

 

=

 

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

 

x

 

Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

 

Định mức giờ dạy/năm

 

52 tuần

 

Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.

Sỹ Điền

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...