Quay về Bạn đang ở trang: Home

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi 2016, chúng tôi  đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2016

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi  2016, chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường  ĐH Kinh tế quốc dân  năm học 2016.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Dược Thái Nguyên năm 2016

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Dược Thái Nguyên năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi  THPT Quốc gia năm 2016, chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Dược Thái Nguyên năm 2016.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội năm học 2016

- Dự kiến điểm chuẩn  ĐH Luật Hà Nội năm học 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi 2016 chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường  ĐH Luật Hà Nội năm 2016

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y khoa Vinh năm học 2016

- Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y khoa Vinh năm học 2016 . Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi THPT QG năm 2016 chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y khoa Vinh năm 2016.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Luật TPHCM năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Luật TPHCM năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi thi năm 2016, chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường  ĐH Luật TPHCM  năm 2016. 

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi  năm 2016, chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Ngoại Thương ở cả bai cơ sở NTH và NTS năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Ngoại Thương ở cả bai cơ sở NTH và NTS năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi 2016, chúng tôi  đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường ĐH Ngoại Thương  năm 2016

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược Huế năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược Huế năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi các môn thi ĐH: Toán – Hóa – Sinh năm 2016 chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Dược Huế năm 2016.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội năm  2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi 2016 chúng tôi dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Hà Nội năm 2016

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược Đà Nẵng năm 2016

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược Đà Nẵng năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH: Toán – Hóa – Sinh,chúng tôi đua ra dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Dược Đà Nẵng năm 2016.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Dược Thái Bình năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Dược Thái Bình năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thiTHPT QG năm 2016 chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Dược Thái Bình năm 2016

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược TPHCM năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược TPHCM năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thiTHPT Quốc gia 2016 chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Dược TPHCM năm học 2016 - 2017.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi THPTQG năm 2016 chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm  2016.

Xem tiếp...

loading...